Hur funkar förmåner?

December 10, 2020

Vad är egentligen en förmån, och hur gynnar de mitt företag? Om de används rätt kan förmåner vara en stor ekonomisk fördel.

De flesta vet att förmåner finns, men hur de funkar är en annan fråga. Det är en fråga vi hoppas besvara i den här artikeln.

Vad är en förmån?

En förmån är en belöning eller ersättning för arbete som en anställd får av sin arbetsgivare.

Förmåner betalas aldrig ut kontant, vilket skiljer dem från löner eller utlägg. Vi på Mynt har tidigare skrivit om hur utlägg fungerar, för den som vill läsa på om det.

Vanliga former av förmåner är tjänstebil, bostadsförmåner eller olika former av friskvårdsbidrag.

Vad räknas som förmån?

Ofta är en förmån en privat levnadskostnad som betalas av arbetsgivaren. För att något ska räknas som en förmån ska ersättningen uppfylla följande:

Vara en ersättning utöver lönen
Inte betalas ut kontant
Ersätta utgifter utöver vad som används i arbetet
Vad som menas med punkt tre är att exempelvis en dator som enbart används i tjänsten inte kan klassas som en förmån. Skulle datorn däremot även användas för privat bruk kan den räknas som en förmån.

Är ett företagskort en förmån?

Ett företagskort är i sig inte klassat som en förmån. Skulle det användas i privat bruk ändras dock detta och blir istället en skattepliktig förmån.

Oavsett syfte kan Mynts företagskort vara en bra lösning. Ett företagskort underlättar alla de gånger som en anställd väntas betala något för företagets räkning. Det gäller bland annat förmåner.

Hur och när förhandlas förmåner?

Förmåner förhandlas på samma sätt som löner. De innebär att de vanligtvis förhandlas i en anställningsintervju eller ett lönesamtal.

Olika förmåner passar för olika branscher. Vad som passar företagets anställda beror på vilka påfrestningar de möter under sin arbetsdag.

En anställd som har en stillasittande yrkesroll lär ha störst behov av friskvårdsbidrag för gym eller massage.

En anställd som pendlar långa sträckor varje dag lär istället ha större nytta av en tjänstebil än av ett gymkort som denne ändå inte skulle hinna använda.

Det bästa sättet att avgöra vilken förmån som passar bäst är därför att diskutera saken med de anställda, alternativt att rådfråga ett av branschens fackförbund.

Varför bör arbetsgivare erbjuda förmåner?

Det finns gott om argument för varför en arbetsgivare bör investera i förmåner för sina anställda. Här är några som är värda att lyfta.

Ekonomiskt är det billigare att erbjuda anställda förmåner hellre än en löneförhöjning motsvarande samma summa. Det beror på att förmåner brukar vara undantag för tillägg för sjuklöner och semesterlöner. Oavsett om förmånen är skattepliktig blir den därmed billigare, även om det varierar hur mycket.

En attraktiv arbetsplats innebär mer kvalificerade kandidater till framtida anställningar. Det innebär också mer motiverande och hårt arbetande anställda, då de känner sig uppskattade.

Förebygg sjukskrivningar genom att värna om de anställdas hälsa. Gymkort och en schemalagd träningstimme varje vecka kan hjälpa de anställda både fysiskt och psykiskt.

Mår anställda bra tenderar även produktiviteten att gå upp. Det gör att en investering i förmåner på lång sikt är en investering även i företaget.

Hur funkar förmåner i praktiken?

Det krångligaste med förmåner är de praktiska reglerna. Vi har därför samlat några av de vanligaste frågorna och svaren här.

Hur beskattas en förmån?

Förmåner är oftast skattepliktiga, men det finns undantag.

När en förmån är skattepliktig innebär det att kostnaderna behandlas som en lön för arbetsgivaren. Alltså ska arbetsgivaren betala arbetsgivaravgifter för värdet av förmånen. Dessutom ska skatteavdrag göras för den anställdes räkning.

För att en avgift ska vara skattefri ska den erbjudas till alla anställda. Den anställde kan dock välja att avstå förmåner.

Är förmåner pensionsgrundande inkomst?

Svaret är både ja och nej.

De förmåner som är skattepliktiga är räknas som PGI, det vill säga pensionsgrundande inkomst. Förmåner som är skattefria räknas inte.

Några vanliga exempel på förmåner som är pensionsgrundande är en tjänstebil eller en tjänstebostad.

Inte heller inkomster under 1 000 kronor räknas som pensionsgrundande, så summan anses för låg.

Hur deklareras en förmån?

Hur en förmån ska deklareras varierar väldigt mycket. Några saker som spelar in är om den är skattepliktig, hur stort värdet är och hur inkomsten ser ut utöver förmånen.

Det lättaste är därför att vända sig till Skatteverkets hemsida eller att kontakta dem direkt för personlig rådgivning.

Hur bokförs en förmån?

För att undvika fel på grund av skillnader i system är det bästa att vända sig till sitt bokföringsprogram eller revisor.

Generellt debiteras konto 2014 (uttag av förmån), och kredit sätts in på konto 3200 (intäkt). Återkommande förmåner, till exempel utgifter för en tjänstebil för bokföras på månadsbasis.

Mer utförlig information med exempel för olika typer av förmåner går att hitta hos bokföringsföretaget Björn Lundéns guide.

Hjälp med företagets ekonomi

Tycker du att företagsekonomi är krångligt, men vill göra smarta val? Med rätt finansiering löser sig det mesta.

På Mynt älskar vi att hjälpa småföretag i rätt riktning. Mejla oss på info@mynt.se eller ring oss på 010 198 0300 så hjälper vi dig med nästa steg.