Så fungerar förmåner för anställda

January 3, 2024

Attraktiva förmåner för anställda utgör en långsiktig investering för att skapa nöjda medarbetare. Få en översikt över skattefria och skattepliktiga förmåner.

Förmåner har ofta stor inverkan på hur nöjda svenska arbetstagare känner sig på sin arbetsplats. Dessa kan vara i form av exempelvis friskvård eller flexibla arbetstider och kan vara till hjälp i kampen för att rekrytera kompetenta medarbetare. För både arbetsgivare och arbetstagare finns det en del förmånsregler att hålla koll på.

Vad är en förmån?

Förmåner är en form av ersättning som alla arbetsgivare kan välja att ge till sina anställda. En av de vanligaste förmånerna är friskvårdsbidrag. Det är en ersättning som täcker kostnader för friskvård, träning och motion.

Förmåner till anställda kan erbjudas skattefritt. Det krävs dock att förmånen uppfyller följande kriterier för att den ska vara skattefri:

 1. Samma förmån ska erbjudas till alla anställda.
 2. Storleken på ersättningen måste hålla sig inom Skatteverkets fastställda gränser.
 3. Förmånen behöver vara antingen personalvårdande eller ha en koppling till arbetet.

Skattepliktiga förmåner

Utöver de förmåner som är skattefria finns även en del skattepliktiga förmåner. Vad som skiljer skattefria förmåner från skattepliktiga förmåner är att arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter samt göra skatteavdrag för skattepliktiga förmåner.

Exempel på förmåner som är skattepliktiga är fri sjukvårdsförsäkring och en bilförmån där den anställde får använda bilen privat.

Eftersom det finns en del undantag vad gäller förmåner och skatteplikt är det alltid en god idé att kolla upp exakta regler via förmåner anställd Skatteverket.

Olika typer av förmåner till anställda

Det finns en lång rad olika förmåner som arbetsgivare kan ge sina anställda. Vanliga skattefria förmåner inkluderar exempelvis julgåvor, kaffe och frukt på arbetsplatsen och personalfester.

Andra skattefria förmåner för anställda kan vara:

 • Friskvård där anställda får friskvårdsbidrag på upp till 5 000 kronor att använda till aktiviteter som träning och motion.
 • Personalförmåner med syfte att skapa trivsel på jobbet. Det kan handla om fri tillgång till kaffe eller laddplatser för elfordon.
 • Försäkringar som pensionsförsäkring, reseskyddsförsäkring och grupplivförsäkring.
 • Pensionsförmåner, exempelvis tjänstepension och pensionssparande.
 • Transportförmån i form av bil- och cykelförmån.
 • Kompetensutveckling inom organisationen.
 • Förmåner kopplade till ledighet, såsom extra semesterdagar.
 • Företagsspecifika förmåner som är unika förmåner till för att ytterligare stärka engagemang och företagskultur.

Förmån med bruttolöneavdrag

En speciell typ av förmån är personalbilsförmån och cykelförmån med bruttolöneavdrag. Det är en förmån som är uppdelad i två delar. Närmare bestämt ett förmånsvärde och ett bruttolöneavdrag.

Bruttolöneavdrag förmånsbil exempel:

En arbetsgivare erbjuder arbetstagaren en personalbil som förmån med bruttolöneavdrag. Förmånsvärdet läggs då på arbetstagarens bruttolön innan skatten dras av. Den anställde betalar skatt baserat på lönen tillsammans med förmånsvärdet. Bruttolöneavdraget gör att arbetstagaren får en lägre bruttolön i utbyte mot förmånen.

Det innebär att personalbilen finansieras med bruttolönen istället för nettolönen, vilket gör att den anställde slipper betala för bilen med redan skattade pengar. Cykelförmån bruttolöneavdrag fungerar på samma sätt.

Kom ihåg att bruttolöneavdrag påverkar pension genom att minska arbetstagarens pension.

Därför är förmåner viktigt

Idag är skattefria förmåner en stor del av det som gör en arbetsgivare attraktiv. Förmåner som pensionssparande och försäkringar kan ibland vara en avgörande faktor vid rekrytering. På senare tid har bland annat möjligheten till distansarbete och flexibla arbetstider blivit en av de mest eftertraktade förmånerna för många arbetstagare.

Att ge en anställd valmöjligheter och tillfälle att påverka sin tillvaro får allt större betydelse och är något som kan vara bra att ha i åtanke när företagets förmåner utformas.

Attraktiva förmåner är en långsiktig investering för nöjda medarbetare. Arbetstagare som trivs och mår bra på arbetsplatsen arbetar bättre och kommer i större utsträckning att stanna kvar inom företaget. Personalvård och förmåner är därför lika viktigt, oavsett storlek på företaget.

Förenkla företagets hantering av förmåner

Mynts företagskort kan hjälpa ert företag att skapa en mer effektiv hantering av anställdas förmåner. Företagskortet har integrerad utgiftshantering som är direkt kopplat med bokföringen för enklare hantering. Med förenklad bokföring, smidig kategorisering av utgifter, automatiserad momsberäkning och flera andra funktioner kan Mynt företagskort underlätta hanteringen av verksamhetens alla utlägg. Att hantera och bokföra utgifter har aldrig varit enklare.

Källor

Skatteverket - Lön och ersättning

Skatteverket - Arbete och inkomst

Verksamhet.se - Vad kostar det att anställa?