Insättningsgaranti

Alla pengar som sätts in på Mynt är säkrade med statlig insättningsgaranti (upp till 1 050 000 SEK), och genom separationsrätt enligt lagen om redovisningsmedel.

Så fungerar insättningsgaranti hos Mynt

Dina pengar hos Mynt hålls avskilda på klientmedelskonto i DNB bank och täcks av statlig insättningsgaranti. Garantin innebär att dina pengar hos Mynt skyddas enligt lag, vilket innebär att staten garanterar insättningar hos Mynt eller andra institut med Finansinspektionens tillstånd. Om DNB bank går i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att garantin ska träda in, täcker garantin insättarnas pengar upp till 1 050 000 kr per insättare (dock ej finansiella institut, landsting, kommuner eller statliga myndigheter). 

När gäller statlig insättningsgaranti?

Finansinspektionen kan besluta att insättningsgarantin ska aktiveras, och garantin gäller även om Riksgälden tar över kontrollen av en krisdrabbad bank genom resolution. Garantin skyddar både privatpersoner och företag, inklusive dödsbon, men vissa typer av företag, som banker och finansiella institut, omfattas inte.

Om Mynt går i konkurs gäller separationsrätt

Dina pengar hålls avskilda på särskilt konto. Om Mynt skulle gå i konkurs ingår därmed pengarna inte i konkursboet, vilket följer av lagen (1944:181) om redovisningsmedel. Din äganderätt till pengarna består och du har rätt att separera pengarna från konkursen, dvs. få dem återbetalda.

Skaffa Mynt idag

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.