Allt du behöver veta om nya kvittolagen

May 8, 2024

Från den 1 juli 2024 räcker det med att fota kvittot med din bokföringsapp och lägga in det som ett digitalt bildunderlag i ditt bokföringsprogram.

Nya kvittolagen 2024 - vad innebär de nya reglerna?

Enligt regeringens proposition så kan en ny kvittolag träda i kraft redan 1 juli 2024. Denna lagändring innebär att du som företagare kan slänga dina papperskvitton om du digitaliserat dem. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om den nya lagen och hur den påverkar dig.

Vad innebär den nya kvittolagen?

Regeringen föreslår att kravet på att bevara ursprungligt räkenskapsmaterial i fysisk form avskaffas om kvittot digitaliseras, vilket sparar tid och pengar för företag. Istället får digital bevaring ges samma juridiska värde som det fysiska originalet. Med andra ord går det därefter bra att kasta papperskvittot. Enligt den nuvarande bokföringslagen måste gamla kvitton, oavsett om de är elektroniska eller fysiska, sparas i upp till sju år. Detta har inneburit en salig röra av papperskvitton genom åren, som sparats i allt från skokartonger till skrivbordslådor. Men detta krångel blir med den nya lagen äntligen snart ett minne blott.

Varför införs den nya kvittolagen?

Lagstiftning bör inte hindra företag från att fullt ut dra nytta av modern teknik. Det råder bred enighet om att den gamla lagstiftningen inte håller jämna steg med utvecklingen och att nuvarande system medför onödigt administrativt arbete för företagen. I lagrådsremissen konstateras att de nuvarande kraven är omotiverat stränga i förhållande till den nytta de ger.

Förslaget är också en del av regeringens strävan efter att minska regelbördan för svenska företag och medborgare, och utnyttja digital utveckling för att förenkla bevarandet av räkenskapsinformation och därmed stärka konkurrenskraften. Regeringens beräkningar visar att svenska företag förväntas spara 3,9 miljarder kronor genom att inte behöva spara papperskvitton i originalform, där 30 procent av denna summa beräknas tillfalla företag med en årlig omsättning på mellan 0,4 och 80 miljoner kronor.

Det finns flera andra länder som redan har infört liknande lagar, såsom Danmark, Norge och Finland. Detta visar på en tydlig trend mot en mer digitaliserad framtid i affärsvärlden.

Vad krävs för att ett kvitto ska vara godkänt?

Ett giltigt kvitto bör innehålla datum, artikelnamn, antal sålda varor eller tjänster, pris, moms, företagets namn och organisationsnummer, samt butikens adress. En faktura innehåller vanligtvis mer information, såsom fakturanummer, fakturadatum, kundadress, leveransdatum, betalningsvillkor, specifikation, momssats, totalbelopp och kontaktuppgifter.

Tänk också på att fortsätta vara uppdaterad om eventuella ändringar eller tillägg i lagstiftningen inför de officiella ikraftträdandet.

Automatiserad kvittohantering med Mynt

Med Mynts företagskort förenklas kvittohanteringen avsevärt för företag genom en integrerad digital kvittohantering som automatiskt laddar upp och lagrar alla kvitton i realtid. Med hjälp av Mynts app och företagskort kan dina anställda enkelt ta emot, spara, hantera och redovisa digitala kvitton smidigt och enkelt. Detta minskar den administrativa bördan och sparar tid samtidigt som det ger full översikt över företagets utgifter. Om du vill veta mer om hur Mynt kan hjälpa ditt företag att hålla koll på utgifterna och följa den nya kvittolagen, kontakta oss idag.