Ekonomisystem för småföretag och stora företag

January 4, 2024

Ett pålitligt ekonomisystem är nödvändigt för de flesta företag. Här går vi igenom olika ekonomisystem och vad du behöver tänka på när du väljer system.

Ett pålitligt ekonomisystem är ett nödvändigt verktyg för de flesta företag. Det är dock inte alltid självklart vilket system som lämpar sig bäst för en verksamhet. Här nedan går vi igenom grunderna kring hur olika ekonomisystem fungerar och vad som är viktigt att tänka på för både små och stora företag.

Vad är ett ekonomisystem?

Företagets ekonomisystem är en viktig del i det affärssystem som är till för att underlätta det administrativa arbetet i företaget. Affärssystem och ekonomisystem är alltså inte samma sak.

Ekonomisystemet är avgränsat till hantering av främst fakturering, bokföring, skattehantering, orderhantering samt kund- och leverantörsreskontra. Ett ekonomisystem är däremot inte till för att hantera saker som budget och framtida prognoser.

Ett välfungerande ekonomisystem ger företaget de bästa förutsättningarna för att hantera administrativa uppgifter. Med hjälp av ekonomisystemet kan processer automatiseras och på så sätt effektiviseras. Automatisering är något som sparar både tid och pengar för ett företag. Sådant som kan automatiseras med hjälp av ett ekonomisystem är exempelvis:

  1. Godkännande av verifikationer
  2. Fakturering
  3. Ta fram rapporter eller andra dokument
  4. Bokföring

Att välja rätt ekonomisystem för företaget

Alla företag har olika behov. Vilka verktyg som ett företag behöver beror inte sällan på verksamhetens storlek. De ekonomisystem som uppfyller behoven hos ett mindre företag, kan vara olämpliga för ett större företag som behöver fler funktioner för att effektivisera ekonomihanteringen.

För att kunna välja rätt ekonomisystem är det viktigt att på förhand klargöra vilka processer som ekonomisystemet behöver kunna hantera. Företaget bör också fundera över framtida mål, så att ekonomisystemet fungerar för verksamheten även framåt i tiden. Ett system som inte kan tillgodose nödvändiga funktioner kan skapa onödiga problem i företagets arbetsprocesser.

Molnbaserade ekonomisystem

Småföretag och medelstora företag med ett mindre antal transaktioner kan ofta klara sig bra med ett så kallat molnbaserat ekonomisystem. Det är ett ekonomisystem online som gör att företaget självt slipper lagra all data. Systemet blir också enkelt att nå varifrån som helst, så länge som det finns en internetuppkoppling.

Fördelarna med den här typen av ekonomisystem är att de är väldigt enkla att implementera, ofta kostar mindre och kräver inget systemunderhåll från företaget självt. Det är dock viktigt att vara noga med att välja en pålitlig leverantör så att systemet håller den höga säkerhet som krävs för den typen av data.

Lokala ekonomisystem

Att använda ett lokalt installerat ekonomisystem är ofta lämpligt för större företag som behöver smidig hantering av ett stort antal transaktioner. Skillnaden från ett molnbaserat ekonomisystem är framförallt att det lokala ekonomisystemet installeras lokalt på företagets egna datorer och servrar. På så sätt har företaget full kontroll över systemet, men behöver också stå för lagringsutrymmet.

Fördelarna med att använda ett lokalt ekonomisystem är att företaget slipper oroa sig för eventuella säkerhetsbrister hos en extern leverantör. Ekonomisystemet kan även vara något enklare att anpassa för att passa verksamheten.

Ekonomisystem leverantörer

Idag finns det en hel del olika ekonomisystem på marknaden. Visma/Hogia/Fenix/Fortnox/Ifs/Agresso/SAP/Garp/Hansa/M3/Microsoft är alla bra exempel på leverantörer av ekonomisystem som lämpar sig för småföretag likväl som medelstora och stora företag.

Ekonomisystem - lista på rekommenderade leverantörer:

  1. Wint ekonomisystem
  2. Björn Lundén ekonomisystem
  3. Fortnox ekonomisystem
  4. PE Accounting
  5. Setly ekonomisystem
  6. Visma eEkonomi

Gör er ekonomihantering ännu bättre

Rätt ekonomisystem lägger grunden för en smidig hantering av företagets fakturor, ordrar och annat. Med Mynts företagskort kan bokföring och utgiftshantering bli ännu bättre. Företagskortet har bland annat integrerad utgiftshantering som är direkt kopplad till bokföringen.

Källor

Wh group - vad är ett molnbaserat ekonomisystem

Businesswith.com

Sharespine.com

Ucsone - molnbaserat eller lokalt ekomisystem?