Gratis fakturamall – Vad en faktura behöver innehålla

August 25, 2020

När man startar ett nytt företag är det ofta nervöst att skicka fakturor. Vad behöver egentligen vara med?

För många företag är fakturor den främsta inkomstkällan. Alla har vi fått fakturor någon gång, men det är inte alla gånger vi analyserar vad som står på dem.

Mynts gratis fakturamall

Fakturor är en sådan sak som går att läsa om hur mycket som helst. Men när det kommer till kritan är det svårt att skapa en utan en fakturamall att utgå ifrån.

För att underlätta för våra kunder har vi på Mynt därför tagit fram en exempelfaktura. Länken till den hittar du här, fakturan öppnas i en ny flik där du kan ladda ned den: Mynts fakturamall.

Positioneringen av innehållet är inte skrivet i sten, men exemplet är en bra början. Här kommer en genomgång av informationen som måste finnas med.

Fakturans beståndsdelar

En faktura tenderar att ha fyra typer av information:

Information om fakturan
Information om säljaren
Information om kunden
Information om produkten
Vi har också förklarat vad varje kategori behöver innehålla.

Information om fakturan

Några av de mest grundläggande uppgifter som bör vara med gäller själva fakturan. Alla fakturor behöver ett fakturanummer, ett datum som fakturan utfärdades samt ett leveransdatum.

Utöver det bör fakturan även inkludera ett förfallodatum för när betalningen ska ha nått dig som säljare. För mindre företag som ännu inte har en rullande inkomst kan avlägsna förfallodatum sätta onödiga käppar i hjulen. I dessa scenarion passar våra erbjudanden om fakturalån perfekt.

Sist men inte minst bör fakturan skriva ut villkoren för vad som händer om skulden inte betalas i tid. Denna kategori kan exempelvis handla om dröjsmålsränta och eventuella påminnelseavgifter.

Information om säljaren

Företaget som skickar fakturan bör inkludera sitt momsregistreringsnummer, sin adress och kontaktuppgifter på den som ansvarat för köpet.

Se även till att inkludera ett bankgiro, Swish-nummer eller annat sätt för köparen att betala på.

Är du som företag ett aktiebolag är det även viktigt att ha med relevanta detaljer kring det. Då bör bolagets namn, organisationsnummer och vilken kommun bolaget är registrerad i stå med.

Information om köparen

Informationen om köparen kan vara ganska sparsam. De uppgifter som behövs kring kunden är en adress och kontaktperson.

Om handeln sker med ett aktiebolag är det en bra idé att även inkludera köparens momsregistreringsnummer.

Information om produkten

Fakturan bör alltid detaljera vilken typ av produkt eller tjänst som köps. Köpet dokumenteras av en anledning.

Skulle fakturan kalla en produkt för “programvara” kan det vara väldigt förvirrande att gå tillbaka om något år och veta vad det är. Beskriv hellre “programvara för bokföring, premium” eller motsvarande detaljer för din produkt.

Det är också viktigt att nämna priset och enheter som beställts, ett så kallat à-pris. Enheterna kan anges i antal, månader eller något annat passande mått på vad som sålts.

I samband med dessa uppgifter bör det även stå vilken momssats som dras av de olika varorna och/eller produkterna och vad momsbeloppet hamnade på efter beräkningarna.

Skillnaden mellan pappers- och e-faktura

Det finns olika typer av digitala fakturor. Främst rör det sig om en så kallad PDF-faktura och en e-faktura. De innehåller båda samma saker som pappersfakturan beskriven ovan.

Skillnaden är att en PDF-faktura bara är en digital version av pappersfakturan, och måste behandlas manuellt, medan e-fakturor kan hanteras automatiskt av många företag.

Är det egentligen så viktigt att göra ansträngningen att skaffa e-fakturor? Den här typen av avvägning är alltid upp till företaget. Vi ser dock att det finns många fördelar med att digitalisera processen.

En mindre investering av tid i tidigt skede kan innebära stora tidsbesparingar i framtiden.

Företagets personlighet på fakturan

Kunder utsätts för mer och mer reklam för varje år som går. Det gör att de kan bli blinda för traditionell reklam, vilket gör den mindre effektivt.

En faktura kan vara ett grymt sätt att sprida företagets varumärke och ge ett professionellt intryck, samtidigt som den är av nytta för kunden.

Några enkla exempel att lägga in företagets personlighet i fakturan är att använda varumärkets färger och logotyp, och skapa ett unikt sidhuvud.

Finansstrul och fakturafinansiering

Har du redan skickat dina fakturor? Ibland har man oturen att finansieringen fastnar i långa förfallodatum.

Det är lugnt - vi hjälper dig. Kontakta oss via mejl (info@mynt.se) eller telefon (010 198 0300). Våra erbjudanden om fakturalån är svåra att slå.