Allt du behöver veta om ingående moms - bokföring & redovisning

January 25, 2024

Moms och momsberäkningar är ofta krångliga. Här går vi igenom allt du behöver veta - med konkreta exempel på hur den beräknas, bokförs och redovisas.

Det finns många företagare som tycker att moms och momsberäkning är krångligt. Dock är det ett måste att ha grepp om det om du driver en verksamhet, eftersom moms ska deklareras till staten. Här går vi igenom allt du behöver veta om vad ingående moms är och hur den ska både bokföras och redovisas. Vi tar även upp relaterade faktorer för att göra det mer lättbegripligt.

Vad är ingående moms?

Moms är en mervärdesskatt som läggs på varor och tjänster. Ingående moms är den mervärdesskatt som ett företag betalar på tjänster och varor som företaget köper in. Det här är den moms som företaget har rätt att få tillbaka om den överstiger den utgående momsen.

Ingående kontra utgående moms

Som vi nämner ovan är ingående mervärdesskatt det som företaget själva betalar vid inköp av produkter och tjänster. Den utgående momsen är vad företaget sedan lägger på priset för de varor eller tjänster som företaget säljer till kunder.

Ett enkelt sätt att komma ihåg vad för typ av moms det handlar om är att tänka på hur fakturorna skickas. När du köper in till företaget skickar säljaren in en faktura (ingående moms). Om en kund köper är det i stället ditt företag som skickar ut en faktura (utgående moms).

Känner du dig osäker på bokföring och hanteringen av moms är det rekommenderat att du vänder dig till en redovisningskonsult. Vill du ändå sköta det själv är det klokt att investera i ett bra bokföringsprogram som gör hanteringen av ingående och utgående moms lätthanterligt.

Procentsatser för moms

Beroende på vilken vara du köper eller säljer kan det vara olika procentsatser för momsen. I Sverige finns det tre procentsatser för moms.

  1. 25 % - den vanligaste momssatsen som används på de flesta varor.
  2. 12 % - en momssats som används på exempelvis livsmedel, hotell och restaurangtjänster.
  3. 6 % - ett momspåslag som används för delar av kulturområdet, resor, idrott, böcker och tidningar.

Exempel på beräkning av ingående moms

Låt säga att momssatsen är 25 %. Det totala priset för varan är 10 000 kronor x 1,25 = 12 500 kronor. För att få fram den ingående momsen kan du antingen räkna ut skillnaden 12 500 – 10 000 kronor = 2 500 kronor eller så kan du ta priset utan moms och multiplicera 10 000 kronor x 0,25 = 2 500 kronor.

Exempel på beräkning av utgående moms

Om du vill veta hur mycket momspåslag en vara har måste du beräkna momsen baklänges. Låt säga att priset inklusive moms är 250 kronor och vi återigen använder den vanligaste momssatsen på 25 % så beräknar du det enligt följande. 250 kronor/1,25 = 200 kronor. Andelen moms är då 250 kronor – 200 kronor = 50 kronor.

Observera att alla varor inte är momspliktiga. Exempelvis läkemedel mot recept eller som säljs till sjukhus, skepp för en yrkesmässig sjöfart och fastigheter. Även viss annonsering är momsfritt, exempelvis i medlemsblad. Dock är det moms på annonsering som kan räknas som reklam. Då är momssatsen 25 %.

Vad är omvänd moms?

Begreppet omvänd moms, även kallad omvänd skattskyldighet, är när momsrapporteringen blir den omvända för den utgående momsen. Det innebär att det är köparen i stället för säljaren av varan eller tjänsten som ska deklarera momsen. Syftet är att kunna motverka momsbedrägeri, samt att förenkla internationell handel mellan företag. Omvänd skatteskyldighet gäller inom en rad sektorer inom Sverige också, exempelvis byggsektorn. Du måste alltid ta upp omvänd moms i bokföring även om momsen är fiktiv.

Hantering av ingående moms i bokföringen

Du måste alltid bokföra all moms, både utgående och ingående moms på konto för respektive typ av moms. Den utgående momsen redovisar du som skuld till Skatteverket, medan du ska bokföra ingående moms som en fordran, alltså en debiterad ingående moms.

Det är viktigt att bokföra momsinbetalning rätt för att veta om du antingen kan få tillbaka moms eller om måste du betala det du är skyldig till Skatteverket. Det här räknar du fram i din momsdeklaration.

Uppgifter du ska lämna i momsdeklarationen

I din löpande bokföring hämtar du alla uppgifter som du är skyldig att redovisa i momsdeklarationen. Bland annat ska du lämna uppgifter om:

  1. Företagets försäljning
  2. Utgående moms på det du sålt
  3. Ingående moms på det du köpt

Det är sedan skillnaden mellan den utgående momsen och den ingående momsen i momsredovisningen som visar om du ska betala in skatt eller om du kommer att få tillbaka momspengar.

Det finns dock vissa undantag där du inte har rätt att lyfta moms, även om det har varit en utgift för företaget, exempelvis:

  1. Inköp av personbil, även om den är bokförd i verksamheten. Gäller dock inte för verksamheter som bilskolor eller taxiföretag där bilen krävs för den momspliktiga verksamheten.
  2. Utgifter för byggnader som både används som näringsfastighet och permanent bostad.

Redovisning av ingående moms

Momsen ska redovisas som månadsmoms (varje månad), kvartalsmoms (var tredje månad) eller årsmoms (en gång per år). När du ska redovisa styrs av hur hög omsättning ditt företag har. Ju högre omsättning, desto mer frekvent måste du redovisa momsen. Redovisningen sker alltid som momsdeklaration och du kan välja mellan att göra det i pappersform eller elektroniskt.

Momsdeklarationen är obligatorisk även om företaget inte har haft någon omsättning en månad. Du lämnar då ändå de uppgifter som vi nämnt tidigare, det vill säga försäljning, utgående moms och ingående moms, även om vissa poster är noll.

Underlätta momshanteringen med Mynts företagskort

För dig som tycker att bokföring och momsberäkningar är krångligt kan Mynts företagskort vara ett bra val. Förutom flexibel kredit och möjlighet att sätta individuella köpgränser så erbjuder kortet många andra fördelar, bland annat är kortet lätt att koppla till bokföringen - enkelt och effektivt för alla företagets utlägg. En praktisk fördel med företagskortet är dessutom den förenklade momsberäkningen som görs automatiskt när du lägger in och kategoriserar dina utlägg. Så ta nästa steg mot en mer effektiv bokföring och skaffa Mynts företagskort idag.