Arbetsgivaravgift - så fungerar det

October 26, 2023

Alla företag i Sverige som har anställda måste betala in arbetsgivaravgifter till staten. Här ger vi svar på hur det fungerar, hur den beräknas och mycket mer.

Arbetsgivaravgift - så fungerar det

Alla företag i Sverige som har en eller flera anställda måste betala in arbetsgivaravgifter till staten. Det är en skyldighet som du har som arbetsgivare att kontinuerligt redovisa och betala in arbetsgivaravgifter till Skatteverket.

Hur mycket en arbetsgivare betalar i arbetsgivaravgift kan dock variera beroende på exempelvis den anställdes ålder men också beroende på olika avdrag och förmåner. Här ger vi svar på frågor som vad är arbetsgivaravgift, varför betalar man arbetsgivaravgift, hur och när man behöver betala arbetsgivaravgift samt vilka datum som gäller.

Om arbetsgivaravgiften

Arbetsgivaravgifter är de olika skatter och avgifter som du som arbetsgivare betalar in på lön och ersättning för arbete. Arbetsgivaravgifter beräknas på den anställdes bruttolön.

Vem betalar arbetsgivaravgift?

Arbetsgivaravgifter ska betalas in för alla som får ersättning för arbete. Det innebär att samtliga företag som har anställda behöver betala de här avgifterna till Skatteverket. Det gäller oavsett om det aktuella företaget är ett aktiebolag, handelsbolag eller en enskild firma.

Så mycket betalar du i arbetsgivaravgift

Procentsatsen för arbetsgivaravgifter kan variera. Hur mycket arbetsgivaravgift i procent är (gräns för arbetsgivaravgift) kan variera år för år. För år 2023 är den 31,42 procent. Det finns dock vissa faktorer som kan påverka nivån på arbetsgivaravgiften.

De undantag som finns är följande:

 1. För en anställd pensionär betalas endast ålderspensionsavgift.
 2. Vid anställning av en ungdom mellan 15 och 18 år som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden betalas endast ålderspensionsavgift.
 3. Om bruttolönen för en anställd uppgår till mindre än 1 000 kronor under ett helt inkomstår behöver en arbetsgivare inte betala in arbetsgivaravgifter.

Vad går arbetsgivaravgift till

Arbetsgivaravgiften är en viktig del i det grundläggande sociala försäkringsskyddet som vi har i Sverige. Avgiften är även en av statens största intäktsposter. De intäkter som kommer in i form av arbetsgivaravgifter används sedan till att betala ut exempelvis sjukpenning, arbetslöshetsersättning och pension.

Arbetsgivaravgifterna är uppdelade i följande delar:

 1. Ålderspensionsavgift
 2. Efterlevandepensionsavgift
 3. Arbetsskadeavgift
 4. Sjukförsäkringsavgift
 5. Föräldraförsäkringsavgift
 6. Arbetsmarknadsavgift
 7. Allmän löneavgift

När måste man betala arbetsgivaravgift för sig själv?

Som anställd betalar man inte in någon arbetsgivaravgift för sig själv, det är helt och hållet arbetsgivarens ansvar. Om du däremot exempelvis driver en enskild firma och innehar F-skatt måste du själv betala in arbetsgivaravgifter baserade på intäkterna i firman.

Så beräknas arbetsgivaravgiften

Att räkna ut hur mycket arbetsgivaravgiften blir är relativt enkelt. Det är bara att ta den anställdes bruttolön multiplicerat med den aktuella procentsatsen. Kom dock ihåg att full arbetsgivaravgift bara ska betalas för vuxna från 18 år och upp till pensionsålder, samt när den anställde har en månadslön på över 25 000 kronor.

Räkneexempel:

 1. Företaget har en anställd som tjänar 35 000 kronor i månaden.
 2. Arbetsgivaravgiften under år 2023 blir då 35 000 kronor multiplicerat med 0,3142 = 10 997 kronor.

Räkna ut nettolönen med hänsyn till arbetsgivaravgiften och andra sociala avgifter

Nettolönen är det som blir kvar efter avgifter och skatter. På följande sätt kan du som egenföretagare räkna ut nettolönen:

 1. Beräkna företagets vinst (intäkter-kostnader)
 2. På företagets vinst dras sedan sociala avgifter och arbetsgivaravgifter enligt aktuell procentsats.
 3. Därefter beräknas skatten på vinsten efter avdrag som schablonavdrag, grundavdrag och jobbskatteavdrag.
 4. Det belopp som återstår är nettolönen efter skatt och avgifter

Hur påverkar arbetsgivaravgiften lönen?

För en enskild företagare kommer arbetsgivaravgiften påverka hur stor den slutgiltiga lönen blir. Arbetsgivaravgifter ska då dras på firmans överskott och därefter beräknas den slutgiltiga skatten och hur mycket som blir kvar för att ta ut i lön.

Beräkna arbetsgivaravgift baklänges

I ett fall där du behöver ta reda på vad arbetsgivaravgiften för en nettolön hamnade på är det möjligt att räkna ut det baklänges.

 1. Utgå från nettolönen och addera skatter efter aktuell procentsats.
 2. Lägg till avdrag som schablonavdrag, grundavdrag och jobbskatteavdrag.
 3. Nu har du bruttolönen. För att ta reda på summan för arbetsgivaravgiften tar du bruttolön multiplicerat med aktuell procentsats för arbetsgivaravgiften.

Hur och när ska arbetsgivaravgiften bokföras & betalas 

Företagets skattekonto ska bokföras, precis som ett vanligt tillgångskonto. Det innebär alltså att när pengar betalas in till skattekontot och när de dras från kontot ska det bokföras.

På skattekontot registreras bland annat den inbetalda arbetsgivaravgiften. För att bokföra den här inbetalningen ska det företagskonto som avgiften betalas från krediteras, och bokföringskontot för avräkning för skatter och avgifter ska debiteras.

Tänk på att precis som inkomstskatt är arbetsgivaravgifter något som ska redovisas till Skatteverket en gång i månaden. 2024 ska arbetsavgifter betalas den 12:e varje månad.

Arbetsgivaravgift i specifika situationer

Reglerna kring arbetsgivarersättning kan se lite olika ut beroende på exempelvis ersättningsform. Här nedan går vi igenom några vanliga situationer.

 1. Provision: När en anställd får provision utöver sin vanliga lön räknas provisionen fortfarande som bruttolön. Alltså ska arbetsgivaravgift även betalas för provisionsersättning.
 2. Bonus: Vid utbetalning av bonus dras en engångsskatt. Procentsatsen kan variera från år till år och beror även på hur stor bonusen är.
 3. Tjänstepension: Arbetsgivare betalar inte arbetsgivaravgift för tjänstepension.
 4. Förmånsvärde: Full arbetsgivaravgift betalas också för eventuella förmånsvärden.
 5. Styrelsearvoden: Det här är en ersättning som behandlas precis som vanlig inkomst av tjänst.

Skatt och arbetsgivaravgift

Det är viktigt att skilja på inkomstskatt och arbetsgivaravgift. Inkomstskatten är något som betalas från den anställdes lön och tillkommer dennes skattekonto. Nivån på den här skatten kan inte påverkas från företagets håll, däremot finns det möjligheter att reducera kostnader för arbetsgivaravgiften.

Förmåner och reducerad arbetsgivaravgift

Som företagare finns det en hel del förmåner och avdrag som är viktiga att inte missa, och det gäller bland annat för arbetsgivaravgiften.

 1. Arbetsgivaravgiften tillhör en av de avdragsgilla kostnader som ett företag har.
 2. Företag får reducerad arbetsgivaravgift för anställda ungdomar och personer i pensionsåldern.
 3. Växa-stödet ger företag en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna när en enskild firma eller ett handelsbolag anställer sin första medarbetare.
 4. Företag som är verksamma inom ett stödområde kan göra ett särskilt avdrag på arbetsgivaravgifterna, ett så kallat regionalt stöd.

Källor och resurser

För att hitta mer information om arbetsgivaravgiften kan du exempelvis läsa mer på Skatteverkets hemsida. Där hittar du även all aktuell information om aktuella procentsatser och andra regler kring avgiften.

Även sajten verksamt.se är en bra källa till information gällande hur man räknar ut arbetsgivaravgiften, vilka avdrag och förmåner som finns och mycket mer.

Få bättre kontroll över företagets bokföring

Att ha kontroll över ekonomin är en av de viktigaste faktorerna för att ett företag ska fungera effektivt och bli lönsamt. Ekonomi och bokföring kan ibland upplevas som krångligt, men det finns verktyg som underlättar.