Vad är en checkkredit?

October 8, 2020

En checkkredit är en flexibel kreditlösning som tillhandahålls av banker eller andra finansinstitut, där kontoinnehavaren får möjlighet att låna upp till en viss kreditgräns när behov uppstår.

Checkkredit används av både företag och privatpersoner för att hantera kortsiktiga likviditetsbehov.

Checkkredit som stående lån

En checkkredit fungerar som ett stående lån. Företaget får på så sätt tillgång till extra pengar när de behövs. Ett passivt lån, så att säga.

På samma sätt som ett företagskreditkort inte kostar när det inte används gör inte heller en checkkredit det. Du betalar bara för pengarna du använder, när du använder dem.

Exempel på användning

  • Företag: Små och medelstora företag kan använda checkkredit för att hantera kassaflödesvariationer, till exempel för att betala leverantörer medan de väntar på betalning från kunder.
  • Privatpersoner: Privatpersoner kan använda checkkredit för att hantera oförutsedda utgifter, som reparationer eller medicinska kostnader, när de inte har tillräckligt med pengar på sitt konto.

Några viktiga punkter om checkkredit:

  1. Kreditgräns: Banken fastställer en maximal kreditgräns baserad på låntagarens kreditvärdighet och ekonomiska situation.
  2. Ränta: Ränta betalas endast på det belopp som faktiskt används, inte på hela kreditgränsen. Räntan kan vara fast eller rörlig, beroende på avtalet.
  3. Återbetalning: Låntagaren kan betala tillbaka beloppet när som helst inom en bestämd tidsperiod, och kan återigen utnyttja krediten upp till den maximala gränsen så länge den inte överskrids.
  4. Flexibilitet: En av de största fördelarna med checkkredit är dess flexibilitet. Låntagaren kan snabbt och enkelt få tillgång till extra medel vid behov utan att behöva ansöka om ett nytt lån varje gång.
  5. Avgifter: Förutom ränta kan det finnas andra avgifter, såsom uppläggningsavgift, årsavgift eller avgift för outnyttjad kredit.

Checkkredit till investeringar

En checkkredit nyttjas oftast när företagets likviditet inte räcker till för nya satsningar och investeringar.

Några exempel på sådana expansioner kan vara ett nytt kontor, nyanställningar eller utveckling och inköp av nya produkter. Vid dessa investeringar hänger ofta framgången på att ha tillräckligt med rörligt kapital.

Kanske behöver företaget inom ett par månader en större lokal. Just nu räcker budgeten bara till en mindre, och en flytt måste ske. Hellre än att flytta ett helt kontor två gånger under några månaders tid, satsar företaget på det större kontoret på en gång.

En checkkredit kan på så sätt möjliggöra tillväxt.

Låna ansvarsfullt

Checkkredit kan vara ett värdefullt verktyg för att upprätthålla likviditet och hantera kortsiktiga ekonomiska behov, men det är viktigt att använda den ansvarsfullt och vara medveten om kostnaderna som kan vara förknippade med denna typ av kredit.