Allt om traktamente 2024 - regler, avdrag och beräkning

October 2, 2023

Traktamente är en ersättning som är till för att täcka anställdas kostnader vid tjänsteresor. Här hittar du allt om traktamente samlat på ett och samma ställe.

Traktamente - regler, avdrag och beräkning

Att förstå hur traktamente i Sverige fungerar kan vara komplicerat. Här har vi sammanställt all viktig information som du behöver veta om olika typer av traktamenten, regler samt begränsningar för dem, hur de fungerar när du åker utomlands och mycket mer.

Vad är ett traktamente?

Kort förklarat är traktamente något som betalas ut till dig i samband med att du reser i tjänsten. Traktamentet är till för att täcka kostnaderna för resa, mat samt eventuell övernattning.

Det är Skatteverket som beslutar om beloppet du kan få. För 2023 höjdes schablonbeloppet till 260 kronor för en heldag.

De olika typer av traktamenten som finns är följande:

 1. Utlandstraktamente
 2. Inrikestraktamente
 3. Nattraktamente
 4. Övernattningstraktamente
 5. Endagstraktamente
 6. Heldag
 7. Halvdag
 8. Skattefritt
 9. Skattepliktigt

Skattefri kostnadsersättning

En stor fördel för både arbetstagare och företag är att traktamenten är en kostnadsersättning som är skattefri. Det här gäller så länge traktamentet håller sig inom schablonbeloppet. En arbetsgivare kan välja att betala ut ett högre belopp, men då ska den extra ersättningen beskattas och detta görs av arbetsgivaren.

Att ansöka om traktamente

En anställd ansöker om traktamente efter tjänsteresans slut. Det finns en specifik blankett kallad "reseräkning" som ska fyllas i och lämnas till arbetsgivaren. Där ska de kostnader uppges som uppkommit i samband med resan och till det ska kvitton och fakturor bifogas.

Regler och begränsningar för traktamente

I många fall är du berättigad till ekonomisk ersättning när du reser i tjänsten. Det finns dock en del traktamente regler som är bra att känna till när det är dags för en tjänsteresa.

Krav på resa

Du har rätt till traktamente när du jobbar på en annan ort. Det finns dock ett krav på att du måste resa minst 50 kilometer från din vanliga arbetsplats och bostad för att du ska ha rätt till ekonomisk ersättning för resan.

Tjänsteresan måste även täcka minst en halv dag. Reglerna här är att du måste resa iväg efter klockan 12.00, eller komma hem innan klockan 19.00. Då har du rätt till så kallat traktamente halvdag.

Traktamentessatser

Schablonbeloppet kan skilja sig åt mellan olika länder. Det här är något som du berörs av om du behöver ansöka om ett traktamente utomlands. Schablonbeloppet, också kallat normalbelopp, kan skilja sig beroende på var du reser eftersom det beräknas på levnadskostnaderna i respektive land.

Beloppet kan dessutom variera beroende på tid på dygnet. Det gäller även vid traktamente inom Sverige. När du har behövt övernatta kan du ansöka om nattraktamente. En sådan ersättning uppgår dock endast till halva schablonbeloppet, alltså 130 kronor för år 2023.

Exempel på aktuella normalbelopp 2024 i svenska kronor:

 • Schweiz - 1 365 kronor
 • USA - 1 168 kronor
 • Danmark - 1 274 kronor
 • Norge - 1 104 kronor
 • Monaco - 1 009 kronor
 • Frankrike - 935 kronor
 • Luxemburg - 977 kronor
 • Kanada - 1 009 kronor
 • Finland - 948 kronor
 • Nederländerna - 792 kronor
 • Tyskland - 800 kronor
 • Italien - 856 kronor
 • Malta - 655 kronor
 • Tjeckien - 735 kronor
 • Estland - 611 kronor
 • Polen - 562 kronor

Undantag och specialfall

Omfattningen på resan påverkar schablonbeloppen. De aktuella beloppen för 2024 är följande:

 1. Heldag 290 kronor
 2. Halvdag: 145 kronor
 3. Nattraktamente: 145 kronor

Brytpunkter för heldag:

När du påbörjar resan måndag före klockan 12.00 räknas måndagen som en heldag. Kommer du hem fredag efter klockan 19.00, räknas också fredagen som en hel dag.

Brytpunkter för halvdag:

Om du påbörjar resan måndag efter klockan 12.00, eller kommer hem fredag före klockan 19.00, räknas både måndag och fredag som halvdag.

Traktamentet minskar i de fall då arbetsgivaren står för måltider under resan:

 • Om arbetsgivaren står för frukost, lunch och middag minskar traktamentet med 234 kronor.
 • För endast lunch eller middag minskar traktamentet med 182 kronor.
 • För frukost minskar traktamentet med 52 kronor.

Det här gäller för traktamente på samma ort under längre tid:

 • Efter 3 månaders traktamente får du 70 procent av schablonbeloppet för en heldag.
 • Vid 2 års traktamente får du 50 procent av schablonbeloppet.

Traktamente vid eget boende:

Väljer du att exempelvis bo hos en vän under tjänsteresan, eller på annat sätt stå för ditt eget boende, kan du få nattraktamente som uppgår till hälften av schablonbeloppet.

Beräkning av traktamente

Hur du gör för att räkna ut traktamente beror bland annat på omfattningen på resan och om det ingår nattraktamente. Du behöver även ta hänsyn till om du har rätt till traktamente för heldag eller halvdag.

Låt säga att en anställd har gjort en tjänsteresa inom Sverige. Resan inleds på onsdag klockan 07.00 och personen är hemma igen på fredag klockan 18.00. Två nätter tillbringas hos en vän och arbetsgivaren står för frukost, lunch och middag.

 1. Onsdag och torsdag räknas som heldag: 2 x 260 kronor = 520 kronor
 2. Fredag räknas som halvdag: 1 x 130 kronor = 130 kronor
 3. Nattraktamente onsdag och torsdag: 2 x 130 kronor = 130 kronor
 4. Kostnadsavdrag för frukost, lunch och middag: 2 x 234 kronor = 468 kronor
 5. Totalt: 520 + 130 + 130 - 468 kronor = 312 kronor

Skattefritt traktamente och avdrag

Traktamente är i regel avdragsgillt, så länge kravet på minst en övernattning och resväg på minst 50 kilometer har uppfyllts. Även utgifter för representation i samband med traktamentesresor är ofta avdragsgilla. Det kan handla om kostnader som på olika sätt är kopplade till att främja företagets verksamhet. Det är dock viktigt att utgifterna har ett tydligt samband med själva verksamheten för att de ska vara avdragsgilla.

Traktamente som är lägre än de avdragsgilla schablonbeloppen brukar kallas för "skattefritt traktamente". Allt från dagtraktamente till traktamente för övernattning är ofta skattefritt. Får du ett traktamente som överstiger maxbeloppet, alltså det aktuella schablonbeloppet, så kommer traktamentet att påverka skatten. Det belopp som överstiger maxgränsen kommer då att beskattas.

Utbetalning av traktamente

I regel brukar det fungera smidigt att få traktamente utbetalt. Så länge du kommer ihåg att ersättningen kan skilja sig åt beroende på längden på din resa, om arbetsgivaren bjuder på mat och om resan är inom eller utanför Sverige. Kom också ihåg att alltid spara kvitton och fakturor, eftersom de måste bifogas med reseräkningen. Om företaget använder företagskort med en lösning för kvittohantering, så som Mynts kan du använda ditt kort för att göra utlägg istället för att ligga ute med egna pengar.

Om Mynt

På Mynt erbjuder vi smarta företagskort med integrerad utgiftshantering. Det här innebär att kortet är direkt kopplat till bokföringen, något som gör det mycket smidigare att skapa en reseräkning och betala ut traktamente. Dessutom sparas alla kvitton digitalt. Kontakta oss idag för att få en komplett lösning för företagets utgifter, enkelt och smidigt.