Semesterlagen - sparade dagar & semesterlön i procent

December 2, 2023

I semesterlagen finns regler och undantag som är viktiga att känna till för såväl arbetstagare som arbetsgivare. Här har vi samlat allt du behöver veta.

Dagens semesterlag trädde i kraft redan 1978 och sedan dess har alla arbetstagare i Sverige ett flertal rättigheter kring semesterledighet. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller enligt semesterlagen, vilka undantag som finns, hur semesterlagen blir tillämpad vid deltidsarbete och mycket mer.

Det här säger semesterlagen

Semesterlagen utgör ett avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare och säkerställer ett antal rättigheter för den anställde. Syftet med lagen är att garantera alla arbetstagare tid för återhämtning. Utöver rätten till semesterledighet, har arbetstagaren även rätt till semesterersättning eller semesterlön. 

De viktigaste reglerna i semesterlagen

  1. En anställd har rätt att få 25 dagars semesterledighet.
  2. Fyra veckor av semesterdagarna ska infalla under en sammanhängande period mellan juni och augusti.
  3. Ekonomisk ersättning för semester betalas ut antingen som semesterlön eller som semesterersättning.
  4. Semesterersättning ska vara minst 12 procent av lönen och finnas specificerad på lönebeskedet.
  5. En anställd har rätt att spara minst fem betalda semesterdagar.
  6. Semesterledighet tjänas in under föregående år.
  7. Semestertillägg enligt lag är 1,82 procent av veckolönen eller 0,43 procent av månadslönen.

Undantag från semesterlagens regler

Eftersom semesterlagen är dispositiv kan vissa regler avtalas bort. Det är också möjligt för en arbetsgivare att erbjuda en anställd andra villkor än de som står i semesterlagen. Arbetsgivaren får dock aldrig ge sämre villkor än vad som krävs enligt semesterlagen.

Det kan exempelvis finnas ett kollektivavtal på arbetsplatsen som skiljer sig något från lagens regler. Då kallas det att den anställde får avtalsenlig semester, istället för lagstadgad semester.  Inom till exempel sektorn för omsorg och landsting är det vanligt att det förekommer förhandlingar och avtalade villkor.

Övriga undantag innefattar att en anställd frivilligt kan avstå att ha en sammanhängande semester under sommaren eller erbjuds förskottssemester, vilket innebär att arbetsgivare och arbetstagare avtalar om att betald semester kan plockas ut innan den har tjänats in.

Så fungerar förläggningen av semester enligt semesterlagen

Den anställde har varje år rätt till fyra sammanhängande veckors semester under perioden juni-augusti. Som nämnts ovan kan en anställd avtala om att förlägga veckorna under en annan period. En arbetsgivare är dock alltid skyldig att erbjuda sina anställda fyra veckor sammanhängande semester under sommarmånaderna.

En arbetstagare kan också avtala med sin arbetsgivare om att ta ut enskilda semesterdagar när som helst under året.

Vad gäller vid sjukdom under semestern

Semesterledigheten är till för att en arbetstagare ska få tid att koppla av och vila. Om den anställde istället blir sjuk under semestern kan ledigheten avbrytas. En anställd som anmäler sjukdom under semestern blir istället sjukskriven och kan ta ut semesterdagarna vid en annan tidpunkt under året. 

Om en arbetsgivare nekar semester

Som arbetstagare kan du inte vara säker på att du får ta ut din semester exakt när du själv önskar. Eftersom alla anställda ska erbjudas möjlighet att ta semester under sommaren kan det ofta kräva en del pusslande, om inte företaget stänger under denna period. Det kan exempelvis innebära att arbetsgivaren har rätt att neka dig semester en specifik vecka eller period.

Däremot har en arbetsgivare aldrig rätt att neka en anställd de 25 lagstadgade semesterdagarna per år och de fyra sammanhängande semesterveckorna under sommaren.

Följder om arbetsgivaren inte följer semesterlagen

Det är olagligt för en arbetsgivare att inte följa semesterlagen. Det är alltid arbetsgivarens ansvar att se till så att alla anställda får de semesterdagar, sammanhängande ledighet och ekonomiska ersättning som de har rätt till.

En arbetsgivare som inte följer semesterlagen kan bli skadeståndsskyldig, samt skyldig att betala den semesterlön eller semesterersättning som den anställde skulle ha fått.

Om anställda får problem med en arbetsgivare som inte följer reglerna i semesterlagen, kan de vända sig till sitt fackförbund eller en facklig företrädare på arbetsplatsen för att få hjälp.

Skillnad på semesterlön och semesterersättning

En anställd kan antingen tjäna in betalda semesterdagar eller semesterersättning. Du har alltid rätt till semesterersättning, oavsett hur kort en anställningsperiod är eller om du bara arbetar deltid.

En anställd kan ibland få semesterersättning utbetald tillsammans med lönen varje månad. Det här är något som den anställde och arbetsgivaren i så fall måste avtala om. Enligt semesterlagen ska semesterersättning betalas ut i samband med att anställningen avslutas eller i samband med ledighet.

Semesterlön betalas ut till en arbetstagare som har tjänat in betalda semesterdagar. Vid semesterlön får arbetstagaren också den intjänade ersättningen utbetald som en klumpsumma under semesterledigheten.

Semesterdagar vid deltids- eller visstidsanställningar

Även om du inte har en fast anställning, jobbar deltid eller har ett visstidskontrakt är du skyddad av semesterlagen. Hur många semesterdagar du har rätt till kan dock påverkas av hur mycket du arbetar.

Regler vid deltidsanställning

Vid en anställning på minst 80 procent fördelat över 5 dagar per vecka påverkas inte antalet lagstadgade semesterdagar. Anställda som arbetar mindre än 5 dagar i veckan kan själva räkna ut hur många semesterdagar som de har rätt till.

Uträkningen sker enligt följande:

Antalet arbetsdagar per vecka multipliceras med 25 som sedan divideras med 5.

Det innebär att någon som arbetar 3 dagar i veckan har rätt till 15 semesterdagar per år. Hur många semesterdagar som du har rätt till påverkas alltså bara av hur många dagar i veckan du jobbar och inte antalet timmar per arbetsdag.

Regler vid visstidsanställning

Vid en tidsbegränsad anställning eller visstidsanställning har du rätt att få både semesterersättning och semesterledighet. Pågår anställningen kortare tid än tre månader är det möjligt att avtala bort semesterledigheten. Om anställningen pågår längre än tre månader går det dock inte att avtala bort rätten till semesterledighet och semesterlön.

En arbetstagare med ett kontrakt som är tidsbegränsat har rätt att ta ut 25 semesterdagar per år.

Semesterlagen och besked om semester

I semesterlagen står det att en arbetsgivare måste lämna besked om sommarsemester minst två månader innan den anställdes semesterperiod börjar. Det finns däremot inga regler om när en arbetstagare måste ge besked om önskad semesterperiod.

Enkel utgiftshantering med Mynt

Det ska vara enkelt att både hantera och bokföra företagets utgifter. På Mynt har vi därför tagit fram ett smart företagskort med integrerad utgiftshantering. Med mindre tid lagd på administration, kan ni istället lägga kraft på att skapa ett välmående företag med välmående anställda. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er? Kontakta oss för mer information.

Källor

Riksdagen

Ledarna

Unionen