Semesterlagen - så ser det ut

July 29, 2022

För många just nu är det dags för att ta semester -vilket är ju härligt! Men hur ser semesterlagen ut egentligen?

För många just nu är det dags för att ta semester -vilket är ju härligt!

Men hur ser semesterlagen ut egentligen? Hur länge har man faktiskt rätt att ta ledigt?

Semesterlagen innehåller regler om semesterledighet och semesterlön. Den omfattar alla arbetstagare i privat, kommunal och statlig anställning, även högre chefer och verkställande direktörer. Det kan se lite olika ut beroende på arbetsplats, men om inga särskilda regler om semester är avtalade är det semesterlagens regler som gäller. En anställd har enligt lag rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Men om anställningen påbörjades efter den 31 augusti under semesteråret, har arbetstagaren rätt till endast fem semesterdagar. Semesterår är tiden mellan 1 april och 31 mars året därpå. Motsvarande tid året före kallas intjänandeår. Det betyder att du får nya semesterdagar 1 april.

Semester under sommaren

Arbetsgivaren behöver ta hänsyn till anställdas rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni–augusti. Undantag kan göras om arbetsgivaren har särskilda skäl för detta.

Besked om semester

Arbetsgivaren ska meddela de anställda om semesterns förläggning i god tid före semesterperiodens början. Om arbetsgivaren fattat beslut om semesterns förläggning på annat sätt än genom överenskommelse med medarbetare eller företrädare, ska medarbetaren underrättas senast två månader före ledighetens början. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagaren får ut den sammanhängande semester som hen har rätt till. Annars kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig. Arbetstagaren kan avstå sin rätt till sammanhängande semester under sommaren, i överenskommelse med arbetsgivaren.

Förhandling och samråd

Om kollektivavtal finns på arbetsplatsen ser det lite annorlunda ut. Då sker bestämmelser om semestertid genom förhandlingar med fackklubben eller en lokal företrädare. Parterna kan komma överens om att huvudsemestern förläggs i samråd mellan arbetsgivaren och den enskilda medarbetaren. Om parterna inte kommer överens om förläggningen av semestern vid den lokala förhandlingen, kan fackförbundet begära att arbetsgivaren fortsätter förhandlingarna med den centrala organisationen. Arbetsgivaren behöver samråda med andra fackförbund som medarbetare tillhör, och direkt med de medarbetare som inte är fackligt anslutna.

När det gäller övrig semester räcker det att samråda med medarbetaren.

Lagen har under årens lopp ändrats ett antal gånger. Den senaste genomgripande förändringen skedde 2010. Hela lagen (1977:480) finns att läsa här.