Semesterdagar - så fungerar det i praktiken

December 5, 2023

Semesterlagen ger alla arbetstagare i Sverige rätt till 25 dagars semester. Här är allt du behöver veta kring semesterdagar som företagare och anställd.

Sverige har en semesterlag som är till för att skydda arbetstagare och ge dem rätt till ledighet och återhämtning. Kollektivavtal och andra överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare kan dock påverka antalet semesterdagar. Här går vi igenom hur semesterlagen och semesterdagar fungerar i praktiken.

Alla anställda har rätt till semesterdagar

Enligt lag är arbetsgivare skyldiga att ge sina anställda semester. Den som arbetar minst 80 procent har rätt till 25 semesterdagar om året. En arbetstagare har även rätt till att ta ut semester under en fyra veckor lång sammanhängande semester.

Helgdagar, arbetsfria lördagar och söndagar samt helgaftnar ska inte räknas som semesterdagar. Semesterdagar är åtskilda från helgdagar och andra lediga dagar. Det lagstadgade antalet är alltid detsamma oberoende av hur många röda dagar ett år har.

Räkna ut antalet semesterdagar vid deltid

Det finns dock undantag vad gäller antalet semesterdagar för den som arbetar deltid. Hur många semesterdagar en arbetstagare är berättigad till beräknas utifrån antal arbetsdagar per vecka. Om antalet dagar varierar från vecka till vecka räknas det istället ut ett snitt. Antalet arbetade timmar påverkar inte semesterdagarna.

Formeln för att räkna ut antalet semesterdagar ser ut enligt följande:

  1. Arbetade dagar per vecka x 25/ 5

I ett exempel där en deltidsanställd i snitt arbetar 3,5 dagar per vecka per år har arbetstagaren rätt till 18 semesterdagar. Beräkningen landar egentligen på 17,5 dagar, men i sådana fall avrundas antalet uppåt.

Rätt till fler semesterdagar

Beroende på om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan en arbetstagare få rätt till fler semesterdagar. Exempelvis de som arbetar inom den kommunala sektorn och landstinget har rätt till 6 veckors semester efter 40 år fyllda.

Ersättning under semesterdagar

Anställningsformen styr om en anställd har rätt till antingen semesterersättning eller semesterlön. Semesterersättningen betalas ut i samband med ledighet eller när en anställning avslutas. Den som har timlön får semestertillägg utifrån procentregeln, vilket innebär att ersättningen ska uppgå till 12 procent av lönen.

Semesterlön är en ersättning som betalas ut vid betald semester. En semesterlön är enkelt förklarat lön under semestern som motsvarar en ordinarie månadslön. Även ett semestertillägg ska betalas ut tillsammans med semesterlön. Semestertillägget betalas ut som ett extra tillägg för varje dag under semesterledigheten. För anställda som har en fast månadslön är semestertillägget 0,43 procent av månadslönen.

Rätt till sommarsemester

Alla arbetsgivare i Sverige är skyldiga att erbjuda sina anställda semester under sommaren. Den anställde har rätt till en fyra veckor sammanhängande semester under perioden mellan juni och augusti.

En arbetstagare kan dock inte kräva att få ledigt under specifika datum eller en specifik period under sommarmånaderna. Om en önskad ledighet inte fungerar med arbetet kan alltså arbetsgivaren neka ledigheten. Det förutsätter dock att arbetsgivaren erbjuder ledighet under en annan period under sommaren.

Det är även möjligt för en arbetsgivare och arbetstagare att avtala om att de fyra veckorna ska tas ut under en annan tidsperiod under året. Resterande semesterdagar kan en anställd använda för att ansöka om ledighet när som helst under året.

Så fungerar obetalda semesterdagar

I semesterlagen görs det skillnad på betald semester och obetald semester. Betald semester är något som en arbetstagare tjänat in under föregående år. Det finns dock tillfällen då en anställd inte har tjänat in någon betald semester och kan då behöva ta ut obetald semester.

Sådana fall kan vara om en nyanställd inte har hunnit arbeta in någon betald semester eller att någon är timanställd. En timanställd kan inte tjäna in betald semester med semesterlön som en fast anställd kan.

Även om arbetstagare inte har tjänat in några betalda semesterdagar har de fortfarande rätt att ta ut semester som obetalda semesterdagar. Här kan också arbetsgivare och arbetstagare komma överens om att den anställde ska få nyttja förskottssemester. Det innebär att det uppstår en skuld mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Viktiga undantag för semesterdagar

I semesterlagen finns en del undantag som är bra att känna till för såväl arbetstagare som arbetsgivare.

Spara semesterdagar

En ofta förekommande fråga är hur många semesterdagar får man spara. I semesterlagen finns det stöd för att spara upp till fem semesterdagar per år. Det innebär att om en anställd av någon anledning inte har nyttjat alla sina semesterdagar kan de flyttas över till nästa kalenderår.

Föräldraledighet är semestergrundande

Om en anställd är föräldraledig ska 120 dagar av föräldraledigheten vara semesterlönegrundande. Under den tiden tjänar den anställde in semester precis som vanligt. För ensamstående vårdnadshavare är 180 dagar semesterlönegrundande föräldraledighet.

Semesterledighet vid timanställning

Regeln som gäller om 25 semesterdagar per år samt en fyra veckor lång sommarledighet gäller inte alltid för den som är timanställd. Exempelvis någon som har tagit ett sommarjobb med timanställning kommer inte ha rätt att ta ut fyra veckors semester under sommarmånaderna. Däremot har timanställda alltid rätt till semesterersättning. Är arbetstagaren istället anställd på tillfälligt uppdrag och har timlön är arbetsgivaren skyldig att ge semester.

Så påverkar sjukledighet semesterdagarna

För anställda som är sjukskrivna tillämpas olika regler beroende på sjukskrivningens omfattning. En arbetstagare som är sjukskriven på deltid behåller sin fulla rätt till semesterledighet och semesterlön. En heltidssjukskriven anställd kan däremot inte ta ut semester på samma sätt som andra anställda.

Enkel utgiftshantering med Mynt

Det ska vara enkelt att både hantera och bokföra företagets utgifter. På Mynt har vi därför tagit fram ett smart företagskort med integrerad utgiftshantering. Med mindre tid lagd på administration, kan ni istället lägga kraft på att skapa ett välmående företag med välmående anställda. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er? Kontakta oss för mer information.

Källor

Riksdagen

Unionen