Reklamation

Behöver du reklamera ett köp? Så här gör du.

Reklamera ett köp

Om något blir fel när du har betalat med ditt kort kontaktar du handlaren för att lämna tillbaka varan. En återbetalning görs precis som med ett privat kort. Reklamationen bokförs sedan som ett vanligt utlägg, och reklamationskvittot som fås av handlaren ska laddas upp.