Företagskort i framtiden

October 17, 2022

I takt med att allt fler sorters företagskort finns tillgängliga på marknaden kan man börja undra hur dessa kan komma att se ut i framtiden.

I takt med att allt fler sorters företagskort finns tillgängliga på marknaden kan man börja undra hur dessa kan komma att se ut i framtiden - vilka nya funktioner kommer finnas om ett år eller två? Och vilka funktioner kommer alltid att finnas?

Det finns flera kärnfunktioner som med all säkerhet kommer finnas kvar såsom:

En digital plattform

Virtuella och fysiska kort

Individuell spending limit

Cashback

Integration med bokföring

Analysverktyg

En kärnfråga just nu i världen är bla klimatkrisen och det stigande priset på el - kanske det kommer bli populärt med ett företagskort som kan ge ditt företag rabatt på eltillförsel, eller som kan användas som buss/tågbiljett, eftersom det är bättre för klimatet att åka kommunalt.

Alla riktigt bra produkter är alltid i ständig utveckling, för att anpassa sig efter konsumentens behov - detta gäller även företagskortet.  

Det man redan har sett som en växande trend är att kortet blir allt oftare kopplat till digitala hjälpmedel som gör kortet “smartare”. Det finns till exempel hårdvara/appar som kan varna konsumenter för kortbedrägeri, hjälpa med budgethantering och sköta beställningar till ditt företag. Man har också börjat tillämpa artificiell intelligens på olika sätt, och detta kan också vara något som blir allt vanligare i framtiden.

Förutom mer avancerade verktyg för att säkra betalningstransaktioner förväntas kontaktlösa betalningar fortsätta att utvecklas. Företagare som vill veta hur man bäst utvecklar ett företagskort bör samarbeta med en ansedd leverantör från start för att försäkra en produkt som kan anpassa sig efter kundens behov - både nu och i framtiden.