Allt du behöver veta om factoring

June 29, 2022

Factoring är en typ av tjänst som erbjuds av finansbolag och banker. Men vad finns det för fördelar samt nackdelar kring detta?

Factoring är en typ av tjänst som erbjuds av finansbolag och banker. Denna tjänst innebär att man som företag säljer eller belånar sina fakturor hos finansbolag eller bank.

Varför använda factoring? Vad är fördelarna?

Att sälja eller belåna sina fakturor kan vara ett sätt att snabbt få in kontanta medel till företaget. Företag som använder factoringtjänster kan göra det med syftet att skydda företaget mot kreditrisker. En annan fördel med factoring är att det kan skapa möjligheten att ge ditt företag mer balanserad likviditet och ökad tillväxt.

Nackdelar

I factoring köper ett factoringföretag kundfordringar från ett företag och betalar detta företag en del av det förfallna beloppet. Denna tjänst kan dock ha ett högt pris - bokstavligt talat. Som regel behåller faktorn initialt 10 till 20 procent av fakturabeloppet som säkerhet för eventuella avdrag i form av rabatt eller anmälan av fel. Först när kunden har betalat sin faktura får företaget denna del - efter avdrag för kostnaderna för faktorn.

Ytterligare kostnader kan uppstå.Till exempel debiterar factoringföretaget i allmänhet mellan 0,1 och 1,0 procent av det tilldelade fordringsbeloppet. Faktorn kan ersättas för de olika tjänsterna till priser mellan 0,5 och 2,5 procent av det tilldelade skadebeloppet.

Factoringtermer

Fakturaköp - det är en typ av factoring där några eller alla fakturor säljs och överlåts till finansbolag eller banker. Pris runt 1-4% av fakturabeloppet men avgörs om man säljer med eller utan regress: Factoring med regress – detta innebär att fakturan som inte blivit betald köps tillbaka av företaget efter ett visst antal avtalade dagar samt behåller kreditrisken. Factoring utan regress – en annan typ av fakturaköp som innebär att risken för utebliven betalning går över till finansbolaget när gäldenären inte kan betala fakturan. Fakturabelåning – innebär att företaget intecknar sina fakturor hos finansbolag eller bank. Parterna avtalar att företaget belånar sina fakturor (belåningsgraden är vanligen runt 70-90 % av fakturabeloppet) hos till exempel finansbolag. Företaget måste i sin tur meddela sina kunder om överlåtelsen av fakturorna. Kundernas betalning ska enligt överlåtelseavtal betalas till finansbolaget.