Så påverkas företagande av Brexit

January 1, 2021

Hur påverkas egentligen mitt företag av Brexit? Ett avtal togs fram i grevens tid, men många frågetecken kvarstår. I den här artikeln försöker vi reda ut dem.

Storbritannien lämnade officiellt EU den första januari 2020, men hade till och med den 31:a december att förhandla ett förmånligt avtal.

Beslut har nu kommit för hur det påverkar länderna övergripande, men mer exakt hur det kommer att se ut för individuella företag återstår att se.

”Det är klart att det får konsekvenser för hur förberedd man är den 31”, säger vd:n för Svenska Handelskammaren i Storbritannien, Peter Sandberg till Dagens Industri.

“Rättvist och balanserat”

Förhandlingarna blev allt mer pressade ju närmare årsskiftet kom. Den färdiga avtalet presenterades den 24:e december. Hade inget avtal presenterats innan sista december hade Storbritannien lämnat EU utan ett avtal.

Enligt EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen är avtalet “rättvist och balanserat”, och samarbetet kommer att fortsätta kring säkerhets- och miljöfrågor.

I svepande drag har överenskommelsen inneburit handelsavtal värda uppemot 1 000 miljarder dollar. Det rapporterar Svenska Dagbladet.

Effekterna för svenska företag

Att ett avtal finns på plats innebär att de ekonomiska konsekvenserna för svenska företag blir mindre än många var rädda för. Risken fanns att handel med Storbritannien skulle innebära tullar på mellan 10 och 20 procent. Det är dock inte fallet.

De främsta skillnaderna kommer synas i formaliteter och administration. Förutom att vara en ny huvudvärk för företagarna, kan det även innebära ökade kostnader och behov av längre framförhållning.

”De små och medelstora företagen har det betydligt tuffare just nu”, kommenterar Peter Sandberg, och menar att mindre företag generellt är mindre väl förberedda på konsekvenserna av Brexit.

Vad behöver mindre företag göra?

Även om de ekonomiska konsekvenserna av Brexit kan komma att påverka många, är det inget som behöver ändras om företaget inte gör affärer i Storbritannien.

Verksamt, statens informationskanal för företag, har en bra guide för vad du behöver tänka på. I den här artikeln har vi sammanfattat, men läs gärna deras för att fördjupa din kunskap.

Det här är de aspekter som du och ditt företag behöver se över:

Tullar. När Storbritannien inte längre är en del av EU kommer handel behandlas som import och export. Det kommer innebära betydligt större krav på formalia och eventuellt avgifter kring tullar.

Transporter. Ovannämnda nya regler kring tullar kommer innebära att det är krångligare att korsa gränser. Det kommer därför göra att transporter av olika slag kommer ta längre tid.

Hantering av personuppgifter. Den som hanterar så kallad känslig information med koppling till Storbritannien bör se över sin lagring av denna. GDPR tillåter vanligtvis inte att personuppgifter förs ut utanför EU.

Moms. Efter Brexit kommer samma regler gälla för Storbritannien som för utomeuropeiska länder.

Personal. Tidigare har personal kunnat flyttas mellan länder med stor frihet. Nu kommer de perioder som människor får stanna utan tillstånd bli betydligt kortare. Personer får max stanna i 90 dagar om vistelsen ska ses som temporär.

Skulle de ekonomiska konsekvenserna bli tunga kan extra finansiering vara till stor hjälp. Då vill vi på Mynt gärna hjälpa till.

Antingen ring oss på 010 198 0300 eller mejla oss på info@mynt.se så snackar vi mer om saken.