Regeringsstöd för småföretagare föreslås

July 21, 2020

Efter ett tidigare stöd till större företag har regeringen även planerat ett stöd för enskilda näringsidkare.

Regeringen presenterade nyligen ett förslag på ett nytt stöd för småföretagare, det rapporterar SVT nyheter. Ersättningen kommer täcka förlorade intäkter upp till 120 000 kronor.

Stöd för mindre verksamheter

En stor konsekvens av Covid-19 har varit effekten på näringslivet. Köpebeteendet för både varor och tjänster har förändrats drastiskt. Nu vill regeringen erbjuda ekonomiskt stöd till enskilda näringsidkare.

Stödet kommer att ersätta upp till 75 procent av omsättningstappen, förutsatt att företaget föregående år hade en omsättning på minst 200 000 kronor.

“Det innebär att hantverkare, frisörer, frilansare, fotografer och andra nu kommer att få ett stöd för förlorade intäkter precis som alla andra företagare”, säger Centerpartiets ledare Annie Lööf.

Bakom förslaget står regeringspartierna, Centerpartierna och Liberalerna. Stödet väntas betalas ut under både 2020 och 2021.

Tidigare ekonomiska åtgärder

Tidigare i somras kom ett annat ekonomiskt stöd till företag. Vi skrev om vårens satsningar i vår artikel om företagsstöd under Covid-19.

Stödet i pandemins början innebar ett omställningsstöd, där företag fick hjälp att etablera socialt distanserade arbetsrutiner. Det innebar bland annat restauranger som fick lägga sitt fokus på take away hellre än sittande gäster.

En annan del av regeringens stödåtgärder var även att delvis ersätta korttidspermittering. På så sätt kunde jobb räddas, även om företaget kämpade ekonomiskt.

Internationellt är optimismen på topp

Pandemin och dess konsekvenser till trots kämpar företagarna flitigare än någonsin. Även om de ekonomiska resultaten ser dystra ut på många håll har framtidssynen gått i motsatt riktning.

En undersökning gjord av Wells Fargo har kartlagt småföretagares attityd, inställning och framtidstro. Nästan hälften av de tillfrågade trodde att företagets affärer skulle bli bättre under 2021.

Synen på nuläget är av förklarliga skäl pessimistisk, när siffror jämförs med motsvarande period förra året. Andelen företagare som är positiva till sin affärssituation sjönk med 20 procentenheter till 19 procent.

En starkare företagsekonomi

Är det dags för ditt företag att ta nästa steg i tillväxten? Vi kan hjälpa dig med ekonomin.

På Mynt specialiserar vi oss på kreditkonton, företagslån och fakturafinansiering. Hör av dig till oss på 010 198 0300 eller info@mynt.se, så snackar vi om saken.