När är det rätt tillfälle att ta ett lån eller fakturafinansiering?

August 2, 2019

Tidpunkten då ett företag söker finansiering är viktig. Här är några exempel på situationer där företag kan söka finansiering, och hur vi resonerar kring detta.

1. Nystartat företag utan intäkter

När du precis startat en verksamhet men ännu inte fått dina första intäkter är det en god ide att finansiera verksamheten själv, eller med kapital från familj, vänner eller investerare. Beroende på din erfarenhet och hur komplext ditt företag är kan det ta tid, ofta längre tid än man tänkt sig, att faktiskt komma igång med verksamheten och generera intäkter. Därför är det sunt att inte ta på sig lån, innan du ser att verksamheten fungerar och genererar vinst.

2. Företaget växer

I ett läge där ditt företag växer är det ibland ett bra tillfälle att utvärdera lån eller fakturafinansiering. Identifiera de områden som är lönsamma, och utvärdera om ytterligare investeringar där kan förbättra tillväxten och ge ännu bättre vinster. Har du redan kunder men är begränsad i hur mycket produkter eller tjänster du kan erbjuda kan det vara lätt att räkna på hur mycket eller hur länge du kan dra nytta av finansiering.

3. Sjunkande intäkter och likviditetsproblem

Har du en verksamhet som av olika skäl ser sjunkande intäkter är det viktigt att göra rätt åtgärder i tid. För att komma tillrätta kassaflödet i företaget behöver företaget titta på både intäkterna och kostnaderna. Vad kan du göra för att anpassa kostnadsbasen till de sjunkande intäkterna? Behöver du minska fasta kostnader som personal eller lokal? Vad kan du göra för att förbättra försäljningen? Att ta ett lån i ett detta skede är riskfyllt och det kan bli så att problemen endast skjuts framåt. Situationen kan endast förbättras om du verkligen löser de underliggande problemen i företaget.

4. Företaget har bra intäkter men dåligt kassaflöde

En del företag, ofta tjänsteföretag, har avtal med kunder som kan innebära att man arbetar länge, innan betalning sker. Ofta för att fakturering sker efter ett avslutat projekt, och dessutom kan betalningen dröja 30-90 dagar efter att fakturering skett. I den här typen av företag är det viktigt att snabbt kunna gå vidare till nästa projekt utan att vänta, och då kan det vara sunt att titta på lån eller fakturafinansiering för att förbättra kassaflödet.

5. Säsongsverksamhet

Många säsongsbetonade verksamheter har ibland ett behov av kapital under sommaren eller vintern för täcka löpande kostnader innan säsongen kommer igång. Det är sunt att planera verksamheten väl för detta men ibland uppstår oförutsedda utgifter eller ett behov av att investera inför säsongen. Ibland kan det då vara motiverat med ett kortare lån under dessa perioder.