Momsberäkning - beräkna moms snabbt & smidigt

October 30, 2023

Allt du behöver veta om moms och hur den beräknas för arbetsgivaravgift, vid representation och mycket mer. Beräkna moms enkelt med våra räkneexempel.

Momsberäkning - beräkna moms snabbt & smidigt

Mervärdesskatt, eller moms, är en statlig skatt som betalas vid konsumtion av tjänster och varor. I den här artikeln går vi igenom hur moms beräknas, vilka olika momssatser som gäller och vilka undantag som finns för moms.

Såhär fungerar moms

Företag lägger på moms till sitt försäljningspris, något som kallas för utgående moms. Den moms som är påförd de varor och tjänster som företag köper in kallas för ingående moms. Det är mellanskillnaden mellan den ingående momsen och den utgående momsen som företaget sedan betalar in till Skatteverket. 

Det finns också flera andra faktorer som kan påverka hur mycket ett företag ska betala in i moms och beror bland annat på de olika momssatserna som finns.

Olika momssatser

I Sverige har vi tre olika momssatser:

 • 25 % - Detta räknas som standardnivån på moms och gäller för en stor andel av alla varor och tjänster som konsumeras inom landet.
 • 12 % - Gäller för exempelvis livsmedel, försäljning av egen konst och hotell.
 • 6 % - Gäller för till exempel böcker, tågresor, tidningar och konserter.

Det är dock viktigt att vara medveten om att alla tre momssatser har särskilda regler.
Ett exempel är vid försäljning av konst:
En konstnär som producerar egen konst ska lägga på 12 % moms på försäljningspriset, men bara så länge som konstverket finns i en eller ett fåtal upplagor. Om konstverket istället säljs som ett större antal konsttryck ska istället 25 % moms adderas.

Undantag för moms

Utöver specifika regler för de olika momssatserna finns det också en del undantag för moms som är bra att veta om. Vissa varor och tjänster som konsumeras är nämligen helt undantagna moms. Icke momspliktiga varor och tjänster innebär helt enkelt att ett företag inte behöver påföra någon moms på försäljningspriset.

Varor och tjänster som inte är momspliktiga är följande:

 1. Utbildning, från grundskola upp till universitetet.
 2. Tandvård, sjukvård och social omsorg.
 3. Tjänster inom bank, finansiering och försäkring.
 4. Läkemedel som säljs mot recept eller till sjukhus.
 5. Uthyrning och köp av fastigheter.
 6. Studiecirklar inom studieförbund.
 7. Spel, lotteri och vadhållning.
 8. Produktion av personaltidningar och medlemsblad.
 9. Artistarvoden.
 10. Skepp vid yrkesmässig sjöfart.
 11. Konst som säljs antingen av konstnären själv eller konstnärens dödsbo och uppgår till högst 300 000 kronor under ett beskattningsår.

Hur du beräknar moms

Att beräkna moms kan vara krångligt. Tack och lov finns det idag momsräknare att ta hjälp av. Även om du inte på egen hand behöver göra uträkningarna av moms kan det ändå vara värdefullt att känna till hur själva beräkningen går till.

Låt säga att ett företag ska sälja en bok som kostar 500 kronor exklusive moms. Momssatsen som gäller för böcker och som ska användas är då 6 %. Uträkningen för att beräkna momsen ser ut så här:

 1. 500 kronor x 0,06 = 30 kronor

Vid försäljning av varor och tjänster med 12 % samt 25 % moms ser beräkningen istället ut så här:

 1. 12 % moms: 500 kronor x 0,12 = 60 kronor
 2. 25 % moms: 500 kronor x 0,25 = 125 kronor

Räkna bort moms

Det går även att räkna ut moms baklänges, alltså att räkna ut momsen från ett försäljningspris som redan inkluderar moms. I ett fall där du vill räkna bort moms från en vara eller tjänst beräknas det genom att ta försäljningspriset inklusive moms och dividera det med momssatsen.

För att få fram vad priset utan moms är på en vara som kostar 500 kronor med 25 % momspåslag gör du följande:

 1. 500 kronor /1,25 = 400 kronor.

Momskalkylator

Ett effektivt sätt att göra en momsberäkning är att använda en momskalkylator. Även om själva formeln för en momsuträkning i sig är ganska simpel kan det ändå lätt bli fel. Med en momsräknare behöver du aldrig dubbelkolla att dina uträkningar stämmer. Det förenklar både prissättning och bokföring.

Beräkna arbetsgivaravgift och moms vid representation

Vid representation innebär det att ett företag betalar för mat och dryck för antingen anställda och/eller affärspartners. Den här typen av utgifter har tidigare varit avdragsgilla, men 2017 infördes nya regler för representation. Ett företag kan dock fortfarande göra momsavdrag för representation med upp till 300 kronor per person.

Beräkna moms vid representation

När ett bolag ska beräkna moms för representation är det viktigt att komma ihåg att mat och alkohol har olika momssatser. Mat har 12 % moms medan alkohol har 25 % moms.

Exempel för att beräkna moms vid representation:

Tre personer äter mat för 1 500 kronor och dricker alkoholhaltig dryck för 500 kronor exklusive moms. Då rör 75 % av kostnaderna mat och 25 % rör alkohol. Företaget får dra av moms med ett underlag på 300 kronor exklusive moms per person. I detta fall blir det totalt 900 kronor.

Uträkningen för att beräkna moms vid representation ser då ut enligt följande:

 1. Beräkningsunderlaget för mat blir 0,75 x 900 = 675 kronor.
 2. Underlaget för alkohol blir 0,25 x 900 = 225 kronor.
 3. Den moms som kan dras av för mat och alkohol blir 0,12 x 675 + 0,25 x 225 = 81 + 56,25 = 137 kronor

Den kostnad som återstår ska sedan bokföras som en ej avdragsgill kostnad.

Beräkna arbetsgivaravgift vid representation

Det finns något som kallas fri kost som normalt är en skattepliktig förmån. Arbetsgivare betalar då arbetsgivaravgifter samt kan i regel göra ett skatteavdrag på den här typen av kostförmån. Förmånsvärdet beräknas utifrån följande schablon 2023:

 1. Helt fri kost (minst tre måltider): 275 kronor per dag
 2. Fri lunch eller middag: 110 kronor per dag
 3. Fri frukost: 55 kronor per dag

Källor och resurser

För att läsa mer om beräkning av moms och de regler som gäller rekommenderas Skatteverkets hemsida. Där finns all aktuell information som gäller för både företag och anställda. På hemsidan finns även aktuella arbetsgivaravgift och datum som gäller för exempelvis momsinbetalning.

Även verksamt.se är en annan bra källa för information om hur moms fungerar för såväl aktiebolag som handelsbolag och enskilda näringsidkare.

Enkel bokföring och utgiftshantering

För att underlätta både bokföring och utgiftshantering har vi på Mynt tagit fram ett smart företagskort. Betalkortet har integrerad utgiftshantering och är direkt kopplat till din bokföring där du enkelt kan skapa egna kategorier för utlägg där momsen beräknas automatiskt.

Dessutom får du en bra översikt och bättre kontroll över företagets utgifter.