Hur påverkar inflationen ditt företag?

September 16, 2022

I takt med att inflationen stiger i hela Europa så påverkar detta även de flesta företag.

I takt med att inflationen stiger i hela Europa så påverkar detta även de flesta företag. Kriget i Ukraina och västvärldens sanktioner mot Ryssland är två faktorer som ligger bakom som orsaken. Inflation innebär att priserna stiger, så att du kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar.

Hur påverkar den ökade inflationen ditt företag?

Som de flesta redan märkt så har bl.a priset på livsmedel och el stigit markant. Med andra ord så kommer du att behöva betala mer än tidigare för samma produkter och tjänster. Utvecklingen just nu ökar risken för att b.la Riksbanken höjer räntan ännu snabbare än planerat, vilket i sin tur kommer trycka upp bolåneräntorna.

Små och medelstora företag ligger i riskzonen för att drabbas mest av inflationen, och där blir det extra viktigt att se över ekonomin. I värsta fall är det flera företag som kan gå i konkurs om kostnaderna blir för stora.

Några av de mest påtagliga sätten inflationen kan påverka ditt företag är genom ökade kostnader för insatsvaror och lagervaror. Även fraktkostnader och personalkostnader kan komma att öka. Man kan även räkna med längre leveranstider på vissa varor. Dessa ökade kostnader kan ha en stor inverkan på ditt företags ekonomi. Till exempel kan kassaflödet försämras dramatiskt som följd.

Vad kan man göra?

I takt med den ökade inflationen så kan sena betalningar bli en av följderna - både från kunder och leverantörer. Om man får detta problem som företagare så finns det ett par saker man kan göra för att undvika ekonomisk förlust. Man kan se över den interna hanteringen av skulder och kreditrisk, att stärka likviditet och kassaflöde, och att digitalisera sina system.

Om du har lån kommer även de att påverkas - då det finns risk att räntorna kommer stiga. För att motverka detta går det att binda räntan, men det är inte alltid ett smart val. En bra sak att göra innan man tar ett definitivt beslut angående sina lån är att prata med sin bank om vad som är den bästa strategin

Minskad tillväxt i Europa

Handeln mellan EU och Ryssland har blivit mycket begränsad som vi alla vet, och detta påverkar också inflationen. De höjda energipriserna tillsammans med den rådande ekonomiska osäkerheten kan också leda till minskad ekonomisk tillväxt i Europa. Europa är Sveriges största exportmarknad och en svagare tillväxt kan få stora konsekvenser för både svensk industri men också i andra länder.

EU-länderna står tillsammans med Storbritannien och Norge som mottagare för 61 procent av den svenska tjänsteexporten och 70 procent av varuexporten. En nedgång i varuexporten kan påverka flera andra viktiga tjänstebranscher negativt.