Hjälp och råd ang Covid-19

May 13, 2020

Nedan har vi har sammanställt hjälp och råd angående nuvarande situation med Covid-19 för att hjälpa dig som företagare.

Situationen för svenska företag har förändrats snabbt på grund av Coronaviruset. Social distansering och en osäkerhet inför framtiden har på kort tid fått stor effekt på ekonomin och samhället. För många företagare är detta extra tydligt då många verksamheter drabbas direkt eller indirekt. Färre besöker restauranger, mindre pengar spenderas på nöjen och både privatpersoner och företag avvaktar med inköp och investeringar utöver ett absolut minimum.

Vi på Mynt anser att det är av yttersta vikt att bevara våra små och medelstora företag i Sverige. Nedan har vi samlat information som är relevant för företag för att förbättra ekonomin och likviditeten under dessa tider samt samlat de åtgärder regeringen vidtagit för att stötta svenska företag.

Vad kan vi förvänta oss framöver?

Vi är i skrivande stund i början av april och vi räknar med att det kommer dröja många månader innan vi kan se en återgång till en normal tillvaro som fanns innan Covid-19. Att bedöma hur situationen kommer utvecklas vet ingen men vi förväntar oss att vi successivt kommer se en förbättring från nuvarande situation under kommande månader. Därmed tror vi att vi inom ett par månader kommer få fler människor ut i butiker och restauranger, men där distansering och munskydd kanske blir en del av vardagen en tid framåt.

Många företag kommer få problem under den kommande perioden och alla kommer inte att klara sig. Det kommer vara viktigt för företag att snabbt anpassa sig till en ny verklighet, anpassa kostnadsnivån, ta tillvara på de statliga stödåtgärderna och säkra likviditeten tills intäkterna börjar komma tillbaka.

Vad kan man göra?
Budgetera och planera likviditeten

I ett läge som detta bör man direkt se över sin likviditet för att bättre avgöra vilka beslut man behöver ta som företagare framåt. Att säkerställa likviditet i en osäker period är avgörande för att klara sig igenom tuffare ekonomiska perioder. En likviditetsbudget utgår från bolagets kassa, och ser framåt på vad som kommer att komma in och gå ut från bankkontot. På verksamt.se (länk till likviditetsbudget) finns ett bra formulär att utgå ifrån. Läs gärna tidigare blogginlägg om vad man kan göra för att förbättra likviditeten (länk till Mynts blogg).

Sänka kostnaderna

För att likvider ska räcka längre är det viktigt att se över löpande kostnader. Kostnader kan antingen vara fasta eller variabla. Fasta kostnader är tex personal, hyra skatt och lånbetalningar. Variabla kostnader är kopplade till försäljningen och är generellt högre desto mer man säljer.

Korttidspermittering

Korttidspermittering syftar till att sänka fasta personalkostnader. Det går i grunden ut på att anställda går ner i arbetstimmar samt att staten subventionerar en del av mellanskillnaden. Anställda kan gå ner 20%, 40% eller 60% i arbetstid. Vid 60% minskning sjunker lönekostnaden med 53%. Den anställdes lön (upp till 44 000 kr) minskar med 7,5%. Korttidspermittering är just under kort tid och går att ansöka om i tre månader åt gången. För att göra det krävs först ett tilläggsavtal med den anställda (mall för avtal om korttidsarbete) och därefter en ansökan hos Tillväxtverket (länk till ansökan hos Tillväxtverket). Stödet går att söka från 7 april men tillämpas retroaktivt från 15 mars och gäller endast för aktiebolag. Saknar bolaget kollektivavtal behöver minst 70 % av personalstyrkan (inklusive dig som företrädare) delta i permitteringen.

Hyressänkning

Hyra är en till betydande fast löpande kostnad. I dagsläget kan vissa hyresvärdar gå med på en temporär hyressänkning på grund av situationen. Fråga din hyresvärd om de kan gå ner i avgift eller eventuellt skjuta på hela eller delar av betalningen i några månader. Regeringen har även tagit fram ett stöd riktad till hyresvärdar som går med på hyreslättnader.

Anstånd med skatt

Skatteverket kan beviljat anstånd med skatter så som arbetsgivaravgifter och moms för bolag som redovisar arbetsgivaravgift månadsvis eller kvartalsvis (ej årsvis). Man ansöker direkt hos skatteverket (länk till ansökan om anstånd med skattebetalningar). Anstånd beviljas för tre månader och maximalt 12 månader. Man behöver dock motivera att behovet beror på tillfällig ekonomisk svacka pga rådande situation med coronaviruset.

Se över finansiering

Finansiering är ett mycket viktigt område att se över. För att öka likviditeten kan man antingen göra en nyemission eller ta lån. En nyemission innebär at man säljer aktier och tar på så sätt en ny delägare. Det kan vara vänner, familj eller en ny affärspartner. Vill eller kan man inte sälja aktier är det bra att se på lånefinansiering. I dagsläget har bankerna lång väntetid på nya lån och om man blir beviljad kan det ta flera veckor att få pengarna utbetalda.

Hos Mynt kan man ansöka enkelt på 3 minuter och få pengarna utbetalda samma dag. På grund av den förhöjda risken i ekonomin gäller det dock att kunna påvisa en sund affärsmodell och att man har planerat för månaderna framåt.

Ett annat alternativ kan vara statens utlåning via Almi. Dock kan det även där vara en ganska omständlig process, ibland med personliga möten och det kan ta lång tid tills pengarna utbetalas.

Hur jobbar man effektivt hemifrån?

Att jobba hemifrån har på kort tid blivit praxis för många företagare. Med hjälp av videosamtal och internet är det möjligt för många företag att arbeta från hemmet. En avgörande faktor är om man behöver träffa sina kunder fysiskt. Behöver man inte det finns ofta goda möjligheter att arbeta på distans. Ett tips är att undvika att vara bunden av tex en stationär dator eller printer. Verktyg som Skype, Zoom, Meet gör också att videomöten istället för face to face möten blir enkla. Inom försäljning har videomöten blivit en ny standard och det finns många fördelar.

Information och nyttiga länkar

Folkhälsomyndigheten - Senaste nytt om COVID-19
World Health Organization (WHO) - Världshälsoorganisationen om Corona
Skatteverket - Ansökan om anstånd med skattebetalningar
Tillväxtverket - Ansökan om korttidspermittering
Tillväxtverket - Mall för avtal om korttidsarbete
Verksamt - Mall för likviditetsbudget
Mynts blogg - Artikel om likviditetsplanering