Gästinlägg: Vad du ska tänka på när du startar eget

January 27, 2020

I det här inlägget berättar gästskribent Björn Bosell från Mystep.se om smarta tips och trix när man startar eget bolag.

Den 1 januari 2020 sänktes kravet på aktiekapital till 25 000 kr (från tidigare 50 000 kr) för privata aktiebolag. Förslaget är en del av januariavtalet och bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Det sänkta kapitalkravet är främst riktat mot tjänsteföretag, som inte har behov av kapitalkrävande tillgångar, för att skapa större flexibilitet för småföretagare runt om i Sverige. Läs om våra 3 starta-eget-tips som riktar sig mot dig som vill förverkliga din idé och starta ett eget företag.

1. En bra affärsidé

Att komma fram till en bra affärsidé är det första steget du bör ta när du vill starta eget och lägger grunden för ett bra företagande. Ju mer genomtänkt din affärsidé är desto mer ökar dina möjligheter att lyckas. När du formulerar din idé bör du ha en strategi över flera faktorer, som: vad ska du sälja, till vem du ska sälja, varför ska kunderna köpa av dig och hur ska du nå ut till kunderna. Verksamhet.se tar upp många viktiga punkter som kan vara till hjälp när du går från idé till verklighet.

Testa gärna och utvärdera din affärsidé genom att använda dig av familj och vänner för att se vad de tycker. Du kan också vända dig till en inkubator eller rådgivare, som har tystnadsplikt, i din stad för rådgivning och hjälp. Tänk på att en bra affärsidé är A och O om du vill finansiera ditt kapitalbehov med ett företagslån.

2. Ha koll på ditt kapitalbehov

Få en realistisk översyn av ditt kapitalbehov för att undvika eventuella likviditetsproblem som kan uppstå vid uppstart eller expansion. Detta är speciellt viktigt om du behöver låna pengar då en bank eller långivare vill veta hur din kostnadsbild ser ut.

Gör en översyn av ditt kapitalbehov och inkluderna följande utgifter så du faktiskt får reda på hur mycket pengar ditt företag behöver för att komma igång och växa.

Löner
Varulager
Lokalhyror
Maskiner och inventarier
Abonnemang
Minska kostnaderna i företaget Om du redan har lån och krediter bör du ser över dessa för att få bättre villkor. Använd dig av en jämförelse av olika företagslån för att hitta rätt långivare som kan hjälpa dig av pressa ned räntan och kostnaderna på dina krediter. Du kan också minska kostnaderna genom att se över inköp, hyresavtal, försäkringar, abonnemang och gå igenom varje avtal som du har i företaget. Med många små besparingar kan du göra en rejäl besparing under ett bokföringsår och därmed minska ditt kapitalbehov.

3. Glöm inte investeraravdraget

Investeraravdraget riktar sig mot fysiska personer och är ett avdrag som kan göras i samband med att du bildar ett företag eller att du går in med kontanter vid en nyemission. Du får göra ett avdrag på hälften av din betalning för andelarna i företaget och totalt kan du göra avdrag på högst 650 000 kr per år. Om du t.ex. i ett nystartat företag går in med 100 000 kr blir avdraget 50 000 kr (hälften av investeraravdraget). Det i sin tur ger en skattereduktion på 15 000 kr (50 000 kr x 30%). För att nyttja avdraget behöver du fylla i uppgifterna på bilaga K11 i din deklaration. Vilka krav måste jag uppfylla?

Du är skattskyldig i Sverige för kapitalvinsten på andelarna
Du ska betala andelarna kontant
Du förvärvar andelarna via bildandet av företaget eller via en nyemission
Du eller någon närstående får inte ha några andelar i företaget sedan innan
Tänk på att om du säljer företaget eller avyttrar dina andelar inom 5 år måste du göra en återföring av avdraget. Läs mer om villkor och återföring hos Skatteverket.