Att undvika stress på arbetsplatsen

May 25, 2022

Många pratar om stress idag som en av de största problemen på arbetsplatsen- men det är inte alltid lätt att undvika.

Många pratar om stress idag som ett av de största problemen på arbetsplatsen- men det är inte alltid lätt att undvika. Speciellt på jobbet kan det hända att man stressar för mycket utan att reflektera över det. Att be någon att sluta stressa kan till och med bli ännu ett krav. I den här artikeln så listar vi ett par tips om hur du kan förebygga detta och minska stress - både hos dig själv och dina anställda.

Delaktighet och tydliga mål

Engagemang och delaktighet motverkar stress, så länge det finns tydliga och rimliga mål för verksamheten. Chefer behöver ge snabb, tydlig och tillräcklig information om måluppfyllelse, rutiner och förändringar. Varje medarbetare borde ha tydliga och rimliga mål, samt en bra balans mellan ansvar och befogenheter. Låt dina anställda vara delaktiga i utvecklingen av ditt företag - allas röster är viktiga.

Fikapauserna gör skillnad

Varken hjärnan eller kroppen mår särskilt bra av att arbeta långa perioder utan uppehåll - under en arbetsdag borde man ta flera pauser, och helst inte jobba genom lunchen. Se till att schemaläggningen, rutinerna och medarbetare förutsätter och uppmuntrar till korta pauser under dagen och att alla tar en ordentlig lunchrast. Om man har ett kontorsjobb kan det räcka med att man står upp och stretchar en stund ett par gånger om dagen.

Samarbeta och att be om hjälp

Tveka inte att prata med dina kollegor eller din chef om det är något du undrar eller behöver hjälp med. Att prata om eventuella problem kan ge dig nya infallsvinklar och det är viktigt att chefen får reda på om din situation är på väg att bli ohållbar och vilken lösning du tror skulle vara bra. I de fall det går – gör saker tillsammans och samarbeta gärna.

Sätt gränser för arbetstid

Att vara motiverad och hjälpsam kan ibland göra det svårt att sätta gränser för sig själv. Man ska helt enkelt våga säga nej till en arbetsuppgift om man upplever sig överbelastad. Bemanningen och organisationen ska vara utformad så att arbetsbelastningen blir rimlig och att övertid bara behöver ske i undantagsfall. Erbjud hjälp med att prioritera vad som behöver göras omgående och vad som kan kanske vänta till senare.

Under pandemin så har man utvecklat allt fler digitala rutiner för att underlätta eventuellt arbete på distans. Samtidigt innebär ständig uppkoppling att gränsen mellan arbetslivet och det privata kan bli suddig. Det kan bli svårt att släppa tankarna på jobbet och få den återhämtning och vila man behöver. Skapa helst en tydlig policy om tillgänglighet och försök undvika mejl och jobbsamtal utanför kontorstid, såvida det inte är något viktigt eller i enstaka fall.