6 sätt att digitalisera företaget

November 19, 2020

Den nuvarande situationen med social distans och hemmakontor har öppnat mångas ögon för behovet av digitalisering.

Ett företag behöver ständigt utvecklas, och i modern tid handlar den utvecklingen ofta om digitalisering. Det innebär olika saker för olika industrier.

Följande aspekter gäller dock för de flesta företag, oavsett om det säljer tjänster eller varor. Den gemensamma nämnaren är att utnyttja potentialen i digitalisering.

Skrota pappersfakturan

Fördelarna med digitala fakturor är många. Inte nog med att det är säkrare, utan det är också bekvämare för många kunder.

Även om e-fakturor är förstahandsvalet för många, så gör även en digital faktura stor skillnad. Det är bättre för miljön, och det är billigare för kunden som annars brukar behöva betala avi-avgiften.

Vi på Mynt skrev tidigare i år en artikel om vad en faktura behöver innehålla. Där finns en gratis fakturamall för företag som just har kommit igång. Vi förklarar också skillnaden på e-faktura och digital faktura.

Digital närvaro avgörande

Kunder idag är vana vid att ha tillgång till allt de behöver online. Det är därför otroligt viktigt att ha en etablerad närvaro på flera olika digitala plattformar.

Få kunder tittar på mer än den första resultatsidan av Google när de undersöker kandidater för en tjänst. Ett företag som inte är där förlorar därmed enorma mängder kundintryck.

Kunder överväger bara företag de kan hitta.

Det bästa sättet att garantera att potentiella kunder vet om företaget är att ha en modern och lättnavigerad hemsida, en Google Business-profil samt regelbundet uppdaterade sociala medier.

Nyttja molntjänster

Alla företag har viktiga dokument som en eller fler anställda behöver ha tillgång till regelbundet. Det kan vara riktlinjer, budgetar, avtal eller något helt annat unikt för företaget.

Traditionellt förvaras dessa i fysiskt format i en pärm i en bokhylla eller kanske i ett arkivskåp. Det är inte optimalt idag; i och med distansarbete är tillgång till viktiga dokument på avstånd viktigare än någonsin.

Det finns otroligt många molntjänster tillgängliga, och det finns minst en molntjänst för alla behov. Beroende på dokumentens natur är det värt att överväga om det är värt en högre kostnad för högre säkerhet. Google Drive kan exempelvis vara väldigt kostnadseffektivt, men kan vara sämre vid känslig information.

Digital avtalssignering

ramför allt i pandemiska tider är det onödigt att mötas i samma rum för att signera ett avtal. Det går precis lika bra att göra det digitalt, och kan till och med vara smidigare.

Med en digital signeringslösning är det lättare att få en överblick över vad som öppnats eller hur långt avtal kommit i processen. Det blir också smidigare att kolla upp detaljer i signerade avtal när det finns i en molntjänst än när det finns i ett fysiskt register i kontorets hörn.

Säkrare personuppgifter och e-brevlåda

I samband med att GDPR tillämpades fick de flesta av oss upp ögonen för hur våra personuppgifter används. Det gör att exempelvis ett lönebesked via e-post kan vara dumt när det finns säkrare sätt att gör det på.

Genom att digitalisera känslig kommunikation såsom lönebesked eller avtal hanteras personuppgifter bättre. Enligt redovisningsföretaget Björn Lundén använde 37 procent av företag någon form av digital lösning redan 2019.

Digitalisera utläggshantering

Vi har tidigare förklarat hur utlägg funkar och hur det görs på bästa möjliga sätt. Kortfattat är svaret ett företagskort hos oss på Mynt.

Genom att ge en anställd ett av våra företagskort slipper du tänka på utläggshantering, alls. Den sker automatiskt och synkar med ditt bokföringssystem.

Är du trött på att fumla med kvitton och utlägg? Kontakta oss! Vi går att nå på telefon 010 198 0300 eller info@mynt.se.