3 ekonomiska stöd för företaget under Covid-19

July 9, 2020

Det är många företag som far illa till följd av den rådande pandemin. Trots att det ibland kan kännas hopplöst finns det hjälp att få. Här på Mynt står vi på företagens sida. Vi har därför listat några av de ekonomiska stöd som finns att söka.

1. Omställningsstöd

Regeringens omställningsstöd innebär att regeringen ersätter delar av företagets fasta kostnader. Till fasta kostnader räknas utgifter som lokalhyra eller försäkringar, och inte sådant som lönekostnader eller råvaruinköp.

För att vara berättigad omställningsstöd måste ditt företag uppfylla följande kriterier:

Företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor senaste räkenskapsåret.
Företaget har under mars och april i år ha förlorat minst 30% av sina intäkter jämfört med föregående år.
Företaget har F-skattsedel.
Stödet går att söka mellan 22:a juni och 31:a augusti 2020. Det lägsta belopp som betalas ut är 5 000 kronor, och det högsta är 150 miljoner kronor.

Ansökningar och utbetalningar av omställningsstöd sker via Skatteverkets hemsida. Målet med stödet är att hjälpa företag ställa om sin verksamhet, till exempel för en restaurang att börja erbjuda take-away istället för bordsservering.

Företagets försäkringar

Företag bör alltid vara försäkrade, och företagsförsäkringar inkluderar många olika underkategorier. Den så kallade avbrottsförsäkring ger ersättning när en skada på utrustning eller lokaler hindrar verksamheten.

En vanlig avbrottsförsäkring täcker dessvärre inte de förluster som orsakas av Corona-pandemin. Det gör dock en särskild tilläggsförsäkring som ditt företag kan tänkas ha.

Försäkringen med epidemiavbrott ger ersättning när riktlinjer från exempelvis smittskyddslagen avråder kunder från verksamheten. Kolla därför med ditt försäkringsbolag om företaget har rätt till ersättning.

Korttidsarbete

Att säga upp anställda är alltid en sista utväg. När verksamheten får svårare att gå runt är det dock ett alternativ som måste övervägas.

En kompromiss är att korttidspermittera anställda, så kallat korttidsarbete, vilket innebär att anställningen sätts på en form av “stand-by”. Arbetstiden dras ner, ibland till 0 arbetade timmar.

I utbyte får arbetsgivaren ekonomisk ersättning från staten för den anställdes lön. Stödet går därmed till dig som arbetsgivare, som i sin tur hjälper dig att betala lön dina anställda.

För att kunna ansöka om ersättning för korttidsarbete behöver ditt företag uppfylla följande:

Stödet söks för juridiska eller fysiska personer. Exempelvis kan vissa ensamföretagare eller offentliga aktörer exkluderas.
De ekonomiska förluster företaget har mött hade inte kunnat förutses och är tillfälliga.
Arbetstagarnas kollektivavtal (eller motsvarande) ska ge stöd för korttidsarbete.
Arbetsgivare ska ha gjort det hen kunnat på andra håll för att minska övriga kostnader för sina anställda.
Företaget får inte ha några pågående ekonomiska problem, som till exempel rekonstruktion eller obestånd.
Den anställde får behålla större delen av sin lön mot att de är tillgängliga när situationen så småningom vänder. Korttidsarbetet kan pågå som längst i sex månader, med chans till förlängning i ytterligare tre månader.

Fullständiga villkor, ansökan och andra tips finns på Tillväxtverkets hemsida.

Mynts engagemang

Vi på Mynt älskar företagande, och vill därför hjälpa våra kunder växa. I dessa tider är den utmaningen större än någonsin.

Oavsett om frågan gäller lånevillkor eller företagsmässiga utmaningar vill vi att du hör av dig. På så sätt kan vi hjälpa dig och ditt företag att nå er fulla potential.

Vi finns tillgängliga vardagar kl 9-17 på tel 0101980300 eller mail support@mynt.se.